UV-stråling

Publisert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lag rapport

UV-strålingen varierer med hvor høyt sola står på himmelen, tykkelsen på skydekket, ozonlaget og eventuell luftforurensning. Snø reflekterer sollys og øker dermed UV-strålingen. Vann og lyse flater gir også en del refleksjon. I Norge er UV-strålingen høyest om sommeren midt på dagen mellom kl. 12 og 15.

UV-indeksen høyest om sommeren

Når det er klarvær om sommeren ligger UV-indeksen i Sør-Norge vanligvis mellom 4 og 6 i lavlandet og 6 og 8 i høyfjellet. I januar når den bare opp mot 0,5. Lengst i nord i Norge kommer UV-indeksen sjelden over 5.

Nysnø i høyfjellet i begynnelsen av mai kan, på grunn av refleksjonen, gi like høy UV-stråling som midt på sommeren i lavlandet.

En sammenstilling av 15 års måleresultater, fram til 2009, finner du i rapporten Måling av naturlig ultrafiolett stråling i Norge (PDF).

Nær ekvator kan UV-indeksen komme opp i 15 nær havnivået, mens ekstreme nivåer på godt over 20 er registrert i Himalaya og Andesfjellene. Nivåer opp mot 9-10 er typisk om sommeren i Spania.

uv-indeks.png

Kan gi solskader og alvorlige helseeffekter

Utsettes vi for høye UV-nivåer eller mye UV kan det føre til solforbrenning, raskere aldring av huden, nedsatt immunforsvar, hudkreft, snøblindhet og utvikling av øyesykdommen grå stær.

Lyshudede mest utsatt

Effekten på hud kommer an på hva slags hudtype du har. Lyshudede er mer utsatte enn mørkhudede. Førstegrads solforbrenning er den mest vanlig reaksjonen. Dette gir blodkarutvidelser i huden, hevelse og svie i løpet av 24 timer etter soling. Solskaden blir gradvis borte i løpet av noen dager.

Ytterligere soling kan gi annen og tredjegrads solforbrenning med bl.a. blemmer og sår. Den minst skadelige langtidseffekten av overdreven soling, er raskere aldring av huden. De elastiske fibrene i huden ødelegges, blodkar utvides, underhuden blir tykkere og huden ser rynket og gammel ut. Disse skadene kan ikke repareres.

UV-stråling kan påvirke immunforsvaret

UV-stråling påvirker immunforsvaret. Vi ser dette ved at det lett bryter ut aktive virusinfeksjoner i huden (herpes, munnsår) eller ved at noen får ulike former for utslett og soleksem.

UV-stråling kan gi hudkreft

Hudkreft/føflekkreft er den alvorligste langtidseffekten av UV-stråling. Mye soling og solforbrenninger, særlig i barneårene, kan føre til utvikling av hudkreft senere i livet. Risikoen for hudkreft reduseres kraftig ved å begrense tiden i sterk sol, ta pauser fra sola midt på dagen og ved å  bruke solbeskyttelse.

UV-stråling kan skade øyelinsen

En vanlig skade av UV-stråling er snøblindhet (hornhinne- og bindehinnebetennelse). UV-stråling kan på sikt skade øyelinsen. Dette kan føre til at synet svekkes og at man utvikler øyesykdommen grå stær. Ved svært intens bestråling av synlig lys eller i yrker hvor man utsettes for mye sol, kan man også få skader på netthinnen, slik man får ved å se på delvise solformørkelser uten filter foran øynene.

Vitamin D

UV-stråling fører til at det dannes D-vitamin i huden. Det er viktig å få litt sol på kroppen i sommermånedene, men det er bare små mengder som trengs. Resten av året må vi få D-vitaminer gjennom kostholdet og tilskudd (som tran).

Ulike typer UV-stråling

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med høyere energi og kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling deles i tre; avhengig av bølgelengden:

UVA-stråling ligger nærmest det synlige lyset og har minst energi av de tre typene UV-stråling. Det er UVA som gir rask brunfarge når vi soler oss. Brunfargen skyldes at pigmentet melanin mørkner ved UVA-bestråling. Størstedelen av UV-strålingen fra solen som når jorden er UVA. I Norge om sommeren utgjør UVA ca. 98 prosent av UV-strålingen.

UVB-stråling har høyere energi enn UVA. Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrente når vi er uforsiktige i solen. UVB gir mer varig bruning av huden og bidrar til at det ytterste hudlaget blir tykkere. Dette gir en viss beskyttelse mot videre UV-stråling.

Bare en liten del av UV-strålingen som når jorda er UVB. Ozonlaget hindrer 70-90 prosent av UVB-strålingen fra sola i å nå jordoverflaten. I Norge om sommeren utgjør UVB ca. 2 prosent av UV-nivået.

UVC-stråling er den mest energirike delen av UV-området. Denne strålingen absorberes fullstendig av ozonlaget og andre gasser i jordens atmosfære og finnes ikke ved jordoverflaten. Kunstig fremstilt UVC benyttes blant annet for desinfiseringsformål på sykehus og i næringsmiddelindustrien.

Kunstige UV-kilder

Du får også UV-stråling kunstig i solarier. Målinger har vist at norske solarier i snitt har seks ganger mer UVA enn Oslos sommersol og dobbelt så mye UVB. Du kan derfor lett bli solbrent i solariumet.

UV-stråling finnes også i ulike lamper brukt til for eksempel herding av plastmaterialer, medisinsk behandling av hudsykdommer og en rekke andre formål.

Hva påvirker UV-strålingen fra sola?

Styrken på UV-strålingen som treffer jordoverflaten avhenger av:

  • tykkelsen på skydekket – jo tykkere skydekke, desto mindre UV
  • tykkelsen på ozonlaget – jo tykkere ozon, desto mindre UV
  • hvor høyt på himmelen sola står, noe som avhenger av breddegrad, årstid og tid på dagen – høy sol gir mer UV
  • refleksjon – UV-strålingen er høyere når det er snø og ved lyse, åpne flater

Beskytt deg mot sola

Den norske hudtypen er ikke tilpasset mye sollys. Mye sol, ufornuftig soling og gjentatte solforbrenninger øker risikoen for å utvikle hudkreft. Vi må derfor være forsiktige i sommerhalvåret, og når vi er på reise til varmere land.

Bruk riktig beskyttelse

Pauser fra sola reduserer UV-eksponeringen effektivt. Tynne klær, solhatt og solfaktor i ansiktet beskytter bra. Bruk rikelig med solkrem med medium til høy beskyttelse når du skal på stranda eller være lenge ute i solen, og smør 1-2 ganger ca. en halvtime før du går ut. Bruk minst medium beskyttelse (faktor 15) ved norske forhold, og høyere jo nærmere ekvator du kommer. Husk solbriller.

Pass spesielt på barna

Barn skal ikke sole seg for å bli brune. Barns hud er mye mer følsom enn voksnes da pigmentdannelsen ikke er tilstrekkelig utviklet for å beskytte mot UV-stråler. Mye av grunnlaget for utvikling av solskader legges i barneårene. Barn bør ha rikelig tilgng til skyggesteder midt på dagen, og de bør bruke tynne klær og solhatt.

Voksne bør også ta pauser fra sola midt på dagen når UV-strålingen er sterkest.

18-års grense for solarium

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler ikke bruk av solarium. Fra 1. juli 2012 ble det innført 18-årsgrense for å ta solarium i Norge.

Krav til solstudioer

Alle som tilbyr bruk av solarier skal:

  • ha oppslag med advarselstekst og verneregler lett synlig i lokalet
  • fra 1. januar 2015 informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Strålevernet har utarbeidet en brosjyre som skal brukes til dette.
  • fra 1. januar 2016 ha bestått en kunnskapsprøve. Dette kravet gjelder for den som er ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt.
  • fra 1. januar 2017 ha et tilfredsstillende system for alderskontroll