Radioaktivitet i sopp

Publisert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lag rapport

Sopp kan ta opp mye radioaktiv forurensning fra jorda. Hvor mye forurensning soppen inneholder varierer mellom områder og forskjellige arter.

Høye nivåer av radioaktivt cesium i sopp noen steder

Sopp kan ta opp mye av det radioaktive stoffet cesium-137 fra jorda, men det er stor variasjon mellom arter. Generelt sett tar for eksempel reddikmusserong, blek piggsopp, rødbelteslørsopp og rimsopp opp mye radioaktivt cesium. Arter som steinsopp, skjeggriske, brunskrubb, gulrød kremle og granmatriske kan også ta opp en del radioaktiv forurensning fra jorda, mens fåresopp, rødskrubb og kantareller tar opp mindre.

Det er også store geografiske variasjoner mellom områder. Dette reflekterer den ujevne fordelingen av radioaktivt nedfall i Norge fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, hvor fjellstrøkene i Sør-Norge, Trøndelag og sørlige deler av Nordland ble hardest rammet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Langsom nedgang i Lierne

Nordlige deler av Trøndelag er blant områdene som fikk mest radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. Lierne kommune er også et av stedene hvor man begynte å måle nivåene av radioaktivt cesium i forskjellige sopparter kort tid etter ulykken.

Grafen under viser at nivåene av cesium-137 har gått ned siden Tsjernobyl-ulykken i 1986, men at nedgangen nå går saktere og at det kan være forholdsvis store variasjoner fra år til år som reflekterer lokale variasjoner i mengde radioaktivitet i jorden.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mengden sopp påvirker forurensning i kjøtt

Fordi sopp kan inneholde forholdsvis mye cesium-137, har mengden sopp som er tilgjengelig betydning for nivåene i kjøttet fra dyr som beiter i utmark. Derfor finner vi høyere forurensningsnivåer i for eksempel sau og reinsdyr i gode soppår.

Stråling fra radioaktive stoffer kan øke risikoen for å utvikle kreft hos mennesker, og risikoen øker i takt med stråledosen. Derfor bør stråledosene holdes så lave som mulig. Norge har grenseverdier og kostholdsråd for cesium-137 i mat til omsetning for å bidra til at stråledosene fra radioaktiv forurensning holdes lave og under 1 mSv per år.

I noen forurensede områder kan man finne sopp med nivåer langt over grenseverdien. Fordi vi spiser såpass lite vill sopp er likevel risikoen knyttet til dette svært lav. Dersom du vil begrensede stråledosen så mye som mulig, kan du unngå de mest forurensede artene og områdene.

Vi har ikke sett noen negative effekter for miljøet ved de nivåene av radioaktiv forurensing som finnes i Norge.

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken

Tsjernobyl-ulykken i 1986 førte til at mange områder i Oppland, Trøndelag og sørlige deler av Nordland ble forurenset med radioaktive stoffer. Mange av de radioaktive stoffene som falt ned over Norge i 1986 hadde kort halveringstid og er nå borte fra naturen, men cesium-137 har en halveringstid på 30 år og vil derfor være tilstede i naturen i flere tiår til. I de mest utsatte områdene vil cesium-137 tas opp i sopp og planter i mange tiår fremover.

Grenseverdier og overvåkning

Grenseverdier og kostholdsråd skal bidra til å begrense stråledosen til befolkningen. Grenseverdien for sopp som selges i butikk er 600 becquerel per kilo (Bq/kg). Grenseverdiene gjelder ikke for sopp man høster til seg selv. For personer som spiser spesielt mye utmarksprodukter fra forurensede områder gjelder egne kostholdsråd.

Grenseverdier for radioaktivt cesium i Norge

Tamrein, vilt og vill ferskvannsfisk:

3000 Bq/kg

Melk og barnemat: 

 370 Bq/kg

Andre matvarer (inkludert honning, sopp og bær): 

 600 Bq/kg

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet undersøker hvert år innholdet av cesium-137 i forskjellige sopparter i utvalgte områder i samarbeid med Norges sopp- og nyttevekstforbund. Gjennom denne overvåkningen kan vi følge utviklingen og gi råd om hvilke arter og områder som har høye nivåer.