Radioaktive stoffer i luft

Publisert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lag rapport

Det er normalt svært lave konsentrasjoner av radioaktiv forurensning i luften i Norge. 

Fortsatt rester av radioaktivitet 

Det finnes fremdeles små mengder radioaktiv forurensning i lufta i Norge. Dette stammer hovedsakelig fra radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken som virvles opp i luften igjen.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har seks luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord, én i Midt-Norge og to i sør. Måleresultater viser at konsentrasjonen av cesium-137 i luft ved de tre nordlige stasjonene er lavere enn konsentrasjonene ved stasjonene som er plassert i sør.

Ingen helserisiko

Rester av radioaktivitet fra prøvesprengninger og Tsjernobyl-ulykken i luft har ingen betydning for helse eller miljø. Hvis det skulle skje en alvorlig atomulykke eller annen hendelse med radioaktivt materiale, kan det bli behov for tiltak for å redusere stråledosene til befolkningen.

Utslipp fra Tsjernobyl-ulykken

I april 1986 brøt det ut brann i et kjernekraftverk i Tsjernobyl i nåværende Ukraina. Radioaktivt materiale ble spredt over store deler av Europa. På grunn av vindretningen ble Norden hardt rammet av radioaktivt nedfall. I Norge var det fjellstrøkene i Sør-Norge, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk størst radioaktivt nedfall etter ulykken.

Kontinuerlige målinger av lufta

DSA overvåker radioaktivitet i luften for å kunne oppdage og vurdere situasjonen ved eventuelle nye hendelser med radioaktiv forurensning.

De seks luftfilterstasjonene er viktige for å kartlegge radioaktivitet i luft, og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved nye ulykker. Stasjonene er en viktig del av norsk atomberedskap. Hvis høye verdier måles, blir behov for eventuelle tiltak deretter vurdert.

Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeid mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer.