Desibelskalaen

Publisert av Miljødirektoratet

Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydstyrke. Den har sitt nullpunkt (0dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for hørbar lyd.

desibel-01.jpg

Desibelskalaen er logaritmisk, derfor gjelder en del spesielle regler:

  • Når lydnivået øker med 10 dB, tidobles lydenergien
  • En økning på 3 dB er en dobling av lydenergien
  • To like lydkilder som summeres, gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB

Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til sammen gi 70,4 dB.

I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden.

Subjektiv oppfatning av støy

Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. Undersøkelser viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling.
Dette kan variere, men en endring på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig.