Antarktis

Publisert av Norsk Polarinstitutt Lag rapport

Hele 98 prosent av Antarktis er dekket av snø og is, og 90 prosent av all is i verden finnes her. Antarktis har et unikt og sårbart dyreliv.

Kaldest, mest forblåst, høyest og tørrest

Antarktis er det kaldeste, mest forblåste, høyeste og tørreste kontinentet på jorda. Det er ca. 14 millioner kvadratkilometer stort og består av to områder; Øst- og Vest-Antarktis.

Størsteparten av det antarktiske kontinentet ligger sør for 70ºS bredde, mens den antarktiske halvøya strekker seg nord til omtrent 60ºS. Dronning Maud Land er det største norske kravområdet i Antarktis. Det dekker rundt en sjettedel av det antarktiske kontinentet og er bortimot sju ganger større enn Norge. 

Antarktis er omgitt av Sørishavet. I Sørishavet finner vi de spredte subantarktiske øyene. Her ligger den norske Bouvetøya, som regnes som en av verdens mest avsidesliggende  øyer, og Peter I Øy. Peter I Øy er Norges andre kravområde sør for 60 S og er 154 kvadratkilometer stor. Peter I Øy ligger 450 kilometer utenfor Ellsworth Land på vestkysten av Antarktiskontinentet. Øya er nesten fullstendig dekket av is.

Fiskeri, forskning og turisme øker 

Selv om Antarktis fortsatt er det området i verden som er minst påvirket av menneskelig aktivitet, er det nødvendig med et strengt regelverk for å ta vare på miljøet. Fiskeri, forskning og turisme øker stadig, og fører til behov for regulering og kontroll av potensielt miljøskadelige aktiviteter. 

Miljøvern og forskning 

Antarktistraktaten slår fast at Antarktis skal vies til fredelige formål, miljøvern og internasjonal forskning. 

Norsk Polarinstitutt er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. All norsk aktivitet i Antarktis må følge miljøforskriften for Antarktis og fredingsforskriften for Bouvetøya. Alle som planlegger aktivitet i Antarktis må kontakte instituttet.

Det er mange grunner til at det forskes mye i Antarktis. For eksempel har Antarktis den reneste lufta i verden, og luftovervåkingen her gir derfor nøytrale måleverdier. Her foregår også mye forskning på naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Gamle isprøver gjør at vi kan finne ut av historiske forhold rundt jordas klima og atmosfære. Slik kunnskap er en viktig nøkkel til å forstå og forutsi framtidens klima og for å kunne vurdere betydningen av menneskeskapte forandringer. 

De norske forsknings- og miljøovervåkingsekspedisjonene til Antarktis ledes og koordineres av Norsk Polarinstitutt, som også drifter forskingsstasjonen Troll. Siden 1976-1977 har norske forskere jevnlig gjennomført ekspedisjoner til det norske kravområdet Dronning Maud Land. Mens de har reist til Bouvetøya fra midten av 1990-tallet. På Peter I Øy er det for tiden svært liten aktivitet, fordi det er kostnadskrevende å gjøre forskning på øya.