Norske arter på Bernkonvensjonens lister

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Forklaring til koder i listene:
M = Middelhavet
R = norsk reservasjon
* = delvis norsk reservasjon ang. mosene på liste I

Norsk navn Vitenskapelig navn

Liste

 

Munkerabarbra Rheum rhaponticum I
Dragehode  Dracocephalum ruyschiana I
Dvergmarinøkkel Botrychium simplex I
Fettblad Liparis loeselii I
Flytegro Luronium natans I
Grønnsko Buxbaumia viridis* I*
Høstmarinøkkel Botrychium multifidum I
Huldrenøkkel Botrychium matricariifolium I
Kolavalmue Papaver lapponicum I
Kveinhavre Trisetum subalpestre I
Marisko Cypripedium calceolus I
Masimjelt Oxytropis deflexa ssp. norvegica I
Mykt havfruegras Najas flexilis I
Myrsildre Saxifraga hirculus I
Polarflokk Polemonium boreale I
Purpurkarse Braya purpurascens I
Røtetvebladmose Scapania massalongi I
Sibirnattfiol Lysiella oligantha (tidligere Platanthera obtusata ssp oligantha) I
Sibirstjerne

Eurybia sibirica

(tidligere Aster sibiricus) 

I
Småjonsokblom

Silene involucrata ssp. tenella

(tidligere Silene furcata, ssp angustiflora)

I
Sporebustehette Orthotrichum rogeri* I*
Stakesvanemose Meesia longiseta* I*
Stammesigd Dicranum viride* I*
Storskortemose Cynodontium suecicum* I*
Sylmose Atractylocarpus alpinus* I*
Apollosommerfugl Parnassius apollo II
Avosett Recurvirostra avosetta II
Bergirisk Carduelis flavirostris II
Bjørkemus Sicista betulina II
Bjørn Ursus arctos II
Blåhval Balaenoptera musculus II
Blåmeis Parus caeruleus II
Blåstrupe Luscinia svecica II
Brandtflaggermus Myotis brandtii II
Bredøreflaggermus Barbastellus barbastellus II
Buskskvett Saxicola rubetra II
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix II
Børsteflaggermus Myotis nattereri II
Delfin Delphinus delphis II
Dobbeltbekkasin Gallinago media II
Dvergfalk Falco columbarius II
Dvergfluesnapper Ficedula parva II
Dverggås Anser erythropus II
Dverglo Charadrius dubius II
Dvergmåke Larus minutus II
Dvergsnipe Calidris minuta II
Dvergspett Dendrocopos minor II
Dvergspurv Emberiza pusilla II
Eremitten Osmoderma eremita II
Finnhval Balaenoptera physalus IIR
Fjellerke Eremophila alpestris II
Fjellmyrløper Limocola falcinellus II
Fjellrev Alopex lagopus II
Fjæreplytt Calidris maritima II
Flaggspett Dendrocopos major II
Fossekall Cinclus cinclus II
Fuglekonge Regulus regulus II
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus II
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes II
Grankorsnebb Loxia curvirostra II
Granmeis Parus montanus II
Gransanger Phylloscopus collybita II
Gravand Tadorna tadorna II
Gresshoppesanger Locustella naevia II
Grindhval Globicephala melaena II
Grønlandshval Balaena mysticetus II
Grønnfink Carduelis chloris II
Grønnsisik Carduelis spinus II
Grønnspett Picus viridis II
Grønnstilk Tringa glareola II
Grå torvlibelle Leucorrhinia albifrons

II

Gråfluesnapper Muscicapa striata II
Gråsisik Carduelis flammea II
Gråspett Picus canus II
Gråstrupedykker Podiceps griseigena II
Gulerle Motacilla flava II
Gulnebblom Gavia adamsii II
Gulsanger Hippolais icterina II
Gulspurv Emberiza citrinella II
Hagesanger Sylvia borin II
Hauksanger Sylvia nisoria II
Haukugle Surnia ulula II
Havsvale Hydrobates pelagicus II
Heipiplerke Anthus pratensis II
Herosommerfugl Coenonympha hero II
Horndykker Podiceps auritus II
Hornugle Asio otus II
Hubro Bubo bubo II
Hvalross Odobenus rosmarus II
Hvitkinngås Branta leucopsis II
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos II
Isfugl Alcedo atthis II
Islom Gavia immer II
Ismåke Pagophila eburnea II
Jaktfalk Falco rusticolus II
Jernspurv Prunella modularis II
Jerv Gulo gulo II
Jordugle Asio flammeus II
Kattugle Strix aluco II
Kjempevannkalv Dytiscus latissimus II
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes II
Kjøttmeis Parus major II
Knølhval Megaptera novaeangliae II
Konglebit Pinicola enucleator II
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris IIR
Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus IIR
Langøreflaggermus Plecotus auritus II
Lappfiskand Mergus albellus II
Lappiplerke Anthus cervinus II
Lappmeis Parus cinctus II
Lappsanger Phylloscopus borealis II
Lappspurv Calcarius lapponicus II
Lappugle Strix nebulosa II
Lavskrike Perisoreus infaustus II
Lerkefalk Falco subbuteo II
Linerle Motacilla alba II
Løvmeis Parus palustris II
Løvsanger Phylloscopus trochilus II
Låvesvale Hirundo rustica II
Makrellterne Sterna hirundo II
Mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne II
Munk Sylvia atricapilla II
Myrrikse Porzana porzana II
Myrsanger Acrocephalus palustris II
Myrsnipe Calidris alpina II
Møller Sylvia curruca II
Narhval Monodon monoceros IIR
Nattergal Luscinia luscinia II
Nattravn Caprimulgus europaeus II
Nise Phocaena phocaena II
Nordflaggermus Eptesicus nilssonii II
Nordkaper Eubalaena glacialis II
Oter Lutra lutra II
Perleugle Aegolius funereus II
Praktærfugl Somateria spectabilis II
Ringtrost Turdus torquatus II
Rosenfink Carpodacus erythrinus II
Rødnebbterne Sterna paradisaea II
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus II
Rødstrupe Erithacus rubecula II
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus II
Sandlo Charadrius hiaticula II
Sandsvale Riparia riparia II
Sangsvane Cygnus cygnus II
Seihval Balaenoptera borealis IIM
Sidensvans Bombycilla garrulus II
Sinoberbille Cucujus cinnaberinus II
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus II
Sivspurv Emberiza schoeniclus II
Skimmelflaggermus Vespertilio murinus II
Skjeggflaggermus Myotis mystacinus II
Skjærpiplerke Anthus spinoletta II
Skogsnipe Tringa ochropus II
Slagugle Strix uralensis II
Slettsnok Coronella austriaca II
Smålom Gavia stellata II
Snøspurv Plectrophenax nivalis II
Snøugle Nyctea scandiaca II
Sothøne Fulica atra II
Spekkhogger Orcinus orca IIR
Spermhval Physeter macrocephalus IIM
Spettmeis Sitta europaea II
Spisshval Mesoplodon bidens II
Spissnutet frosk Rana arvalis II
Splitterne Sterna sandvicensis II
Spurveugle Glaucidium passerinum II
Steinskvett Oenanthe oenanthe II
Stellerand Polysticta stelleri II
Stillits Carduelis carduelis II
Stor salamander Triturus cristatus II
Stor torvlibelle Leucorrhinia pectoralis

II

Storflaggermus Nyctalus noctula II
Storlom Gavia arctica II
Stormsvale Oceanodroma leucorrhoa II
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca II
Svartmeis Parus ater II
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros II
Svartspett Dryocopus martius II
Svartstrupe Saxicola torquata II
Taksvale Delichon urbica II
Temmincksnipe Calidris temminckii II
Toppmeis Parus cristatus II
Tornirisk Carduelis cannabina II
Tornsanger Sylvia communis II
Tornskate Lanius collurio II
Trane Grus grus II
Trekryper Certhia familiaris II
Trepiplerke Anthus trivialis II
Tretåspett Picoides tridactylus II
Trollflaggermus Pipistrellus nathusii II
Tumler Tursiops truncatus II
Tårnfalk Falco tinnunculus II
Ulv Canis lupus II
Vandrefalk Falco peregrinus II
Vannflaggermus Myotis daubentonii II
Vannkalv Graphoderus bilineatus II
Vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis

II

Varsler Lanius excubitor II
Vendehals Jynx torquilla II
Vierspurv Emberiza rustica II
Vintererle Motacilla cinerea II
Vågehval Balaenoptera acutorostrata IIM
Østsanger Phylloscopus trochiloides II
Åkerrikse Crex crex II
Alke Alca torda III
Alkekonge Alle alle III
Asp Aspius aspius III
Bergand Aythya marila III
Bever Castor fiber III
Bjørkefink Fringilla montifringilla III
Blodigle Hirudo medicinalis III
Blåsel/storkobbe Erignathus barbatus III
Bokfink Fringilla coelebs III
Boltit Charadrius morinellus III
Brunnakke Anas penelope III
Brushane Philomachus pugnax III
Buorm Natrix natrix III
Båndkorsnebb Loxia leucoptera III
Dompap Pyrrhula pyrrhula III
Duetrost Turdus viscivorus III
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis III
Dvergflaggermus Pipistrellus pipistrellus III
Ekorn Sciurus vulgaris III
Elvemusling Margaritifera margaritifera III
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago III
Ferskvannskreps Astacus astacus III
Firfisle Lacerta vivipara III
Fiskemåke Larus canus III
Fiskeørn Pandion haliaetus III
Fjelljo Stercorarius longicaudus III
Fjellrype Lagopus mutus III
Fjellvåk Buteo lagopus. III
Gaupe Lynx lynx III
Gjøk Cuculus canorus III
Gluttsnipe Tringa nebularia III
Grevling Meles meles III
Grønlandssel Pagophilus groenlandicus III
Grågås Anser anser III
Gråhegre Ardea cinerea III
Gråtrost Turdus pilaris III
Harr Thymallus thymallus III
Havelle Clangula hyemalis III
Havert Halichoerus grypus III
Havhest Fulmarus glacialis III
Havlire Puffinus puffinus III
Havsule Sula bassana III
Havørn Haliaeetus albicilla III
Heilo Pluvialis apricaria III
Hettemåke Larus ridibundus III
Hoggorm Vipera berus III
Hortulan Emberiza hortulana III
Hvithval Delphinapterus leucas III
Hønsehauk Accipiter gentilis III
Ilder Mustela putorius III
Jerpe Bonasa bonasia III
Kanadagås Branta canadensis III
Klappmyss Cystophora cristata III
Klippedue/bydue Columba livia III
Knekkand Anas querquedula III
Knoppsvane Cygnus olor III
Kongeørn Aquila chrysaetos III
Kortnebbgås Anser brachyrhyncus III
Krikkand Anas crecca III
Krykkje Rissa tridactyla III
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus III
Kvinand Bucephala clangula III
Laks Salmo salar III
Laksand Mergus merganser III
Lirype Lagopus lagopus III
Liten salamander Triturus vulgaris III
Lomvi Uria aalge III
Lunde Fratercula arctica III
Maisild Alosa alosa III
Musvåk Buteo buteo III
Myrhauk Circus cyaneus III
Måltrost Turdus philomelos III
Mår Martes martes III
Nebbhval Hyperoodon ampullatus III
Orrfugl Tetrao tetrix III
Padde Bufo bufo III
Piggsvin Erinaceus europaeus III
Pilfink Passer montanus III
Polarjo Stercorarius pomarinus III
Polarlomvi Uria lomvia III
Polarsisik Carduelis hornemanni III
Polarsnipe Calidris canutus III
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius III
Ravn Corvus corax III
Ringgås Branta bernicla III
Ringsel Phoca hispida III
Rosenmåke Rhodostethia rosea III
Rugde Scolopax rusticola III
Rødstilk Tringa totanus III
Rødvingetrost Turdus iliacus III
Sabinemåke Larus sabini III
Sandløper Crocethia alba III
Sanglerke Alauda arvensis III
Siland Mergus serrator III
Sivhauk Circus aeruginosus III
Sivhøne Gallinula chloropus III
Sjøorre Melanitta fusca III
Skjeand Anas clypeata III
Skogdue Columba oenas III
Småspove Numenius phaeopus III
Snadderand Anas strepera III
Snøgås Anser caerulescens III
Sotsnipe Tringa erythropus III
Spurvehauk Accipiter nisus III
Stamsild Alosa fallax III
Steinkobbe Phoca vitulina III
Steinvender Arenaria interpres III
Stjertand Anas acuta III
Stjertmeis Aegithalos caudatus III
Stokkand Anas platyrhynchos III
Storfugl Tetrao urogallus III
Storjo Stercorarius skua III
Storskarv Phalacrocorax carbo III
Storspove Numenius arquata III
Strandsnipe Actitis hypoleucos III
Stålorm Anguis fragilis III
Svartand Melamitta nigra III
Svarthalespove Limosa limosa III
Svarttrost Turdus merula III
Svømmesnipe Phalaropus lobatus III
Sædgås Anser fabalis III
Taffeland Aythya ferina III
Teist Cepphus grylle III
Tjeld Haematopus ostralegus III
Toppand Aythya fuligula III
Toppdykker Podiceps cristatus III
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis III
Trelerke Lullula arborea III
Tundragås Anser albifrons III
Tundrasnipe Calidris ferruginea III
Tyrkerdue Streptopelia decaocto III
Tyvjo Stercorarius parasiticus III
Tårnseiler Apus apus III
Vanlig frosk Rana temporaria III
Vannrikse Rallus aquaticus III
Vepsevåk Pernis apivorus III
Vipe Vanellus vanellus III
Øvrige hvalarter   III