Havørn

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Havørnen hekker langs kysten fra Vest-Agder til Sør-Varanger i Finnmark. På slutten av 1800-tallet forsvant havørnen som hekkefugl i det meste av Vest-Europa. Etter at den ble fredet i 1968, har havørnbestanden tatt seg opp og blitt livskraftig i Norge.

Første hekking på 126 år i 2008

Før den ble fredet i 1968, forsvant havørnen fra hekkeområdet fra Hordaland til svenskegrensa. Fra midten av 1970-tallet har bestanden økt både i størrelse og utbredelse.

Hekkeområdet har gradvis utvidet seg mot sør, og bestanden har dels nådd sitt metningspunkt fra Nord-Trøndelag og nordover til Troms. Havørnen ser også ut til å etter hvert kunne etablere seg i Østfold, som vil gjøre at arten igjen finnes i hele Norge.

Sommeren 2008 forlot en havørnunge reiret etter vellykket hekking på Håøya i Drøbaksundet. Dette var den første hekkingen ved Oslofjorden på 126 år.

3200-3800 par anslått

Dagens havørnbestand i Norge er anslått til mellom 3200-3800 par. Anslaget er beregnet ut fra reirplassene vi kjenner og ut fra beregninger om avstanden mellom territorier der havørnen ferdes. Territoriene består av flere reirplasser, og det kan i noen tilfeller være usikkert hvilke reir som tilhører ett bestemt territorium.

Norge har mer enn 50 prosent av Europas samlede havørnbestand og derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på havørnen.

Fra miljøgifter og jakt til vindmøller

I den første halvdelen av 1900-tallet var jakt og miljøgifter viktige årsaker til nedgangen i havørnbestanden. Miljøgiften DDT reduserte eggskalltykkelse og ga svikt i reproduksjonen. Mennesker som forstyrrer hekkeplassene, spesielt tidlig i hekkeperioden, kan også påvirke havørnas evne til å reprodusere seg.

Vindkraft langs kysten har blitt en større trussel mot havørnen de siste årene. Smøla vindpark på øya Smøla i Møre og Romsdal var Europas største vindpark da den åpnet i 2002. Smøla har også verdens tetteste havørnbestand, og flere havørner er drept fordi de flyr inn i rotorbladene på de store vindmøllene.

Fredning av havørn og forbud mot miljøgift

Havørnen ble fredet i 1968. Miljøgiften DDT ble forbudt med få unntak i 1970.

Flere ting kan bidra til at færre havørn dør i møte med vindmøller:

  • vindturbiner kan legges utenfor hekkeplasser
  • vindturbiner kan stenges om våren når havørnaktiviteten i lufta er størst
  • det kan også ha en effekt å gjøre rotorbladene mer synlig med farge eller lys