Flaggermus der du bor

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Få ville dyr er så knyttet til mennesket og kulturlandskapet som flaggermusene. De tilpasser seg nye miljøer og forutsetninger, bare behovene de har dekkes. Noen flaggermusarter, som nord-, dverg-, skjegg- og skogflaggermus, bor ofte i hus og finner insekter i hager og rundt gatebelysning

Flaggermus i huset

I Norge er flaggermus sterkt knyttet til bygninger og er spesielt avhengige av hus som ynglested. Flaggermusenes vanligste tilholdssteder er under takstein og pipebekledning, på loft og i trevegger, og hvor det ellers er sprekker slik at de kan komme til.

Flaggermus er ikke gnagere og gjør derfor normalt ingen skade når de oppholder seg i hus, verken på bygninger eller innbo. De bruker sprekker og hull som allerede fins i huset for å komme seg inn.

Flaggermus inne i oppholdsrom

Noen ganger hender det at det kommer flaggermus inn i rommene i huset. Det skjer ofte i slutten av juli/begynnelsen av august når ungene har lært seg å fly. Den enkleste måten å få ut flaggermus på, er å åpne vinduet på vidt gap og slukke eventuelle lys. Flaggermus finner som regel veien ut selv etter kort tid.

Lukt

Flaggermusavføring består av insektsrester og tørker fort ut der ventilasjonen er normal. Avføringen ligner på husmusens, men flaggermusens smuldrer opp til støv om man klemmer på dem i motsetning til husmusas harde. Er huset normalt ventilert vil ikke ekskrementer fra flaggermus avgi lukt. I mange tilfeller forsvinner luktproblemer bare ved å gjøre små grep i ventileringen på stedet.
 
Dersom en større koloni har tilhold på samme sted gjennom en årrekke, kan det danne seg betydelige mengder med avføring. Fukt- og luktproblemer forårsaket av dyrenes urin kan også oppstå, spesielt dersom det er dårlig utlufting.
 
Har du spørsmål knyttet til lukt kan du kontakte Norsk Zoologisk Forening på deres flaggermustelefon: 911 50 365.

Lyder

Flaggermus er som regel stille, og mange vet derfor ikke at de har flaggermus i huset. Det hender likevel at lydene kan oppleves som et problem. Dette er i tilfeller hvor en ynglekoloni har etablert seg i en vegg nært et oppholdsrom. Lydene kan komme fra hunnene som vender hjem i løpet av natten for å la ungene die. Lydene opphører når ungene er flygedyktige og forlater kolonien.
 
Har du spørsmål knyttet til støy fra flaggermus, kan du kontakte Norsk Zoologisk Forening på deres flaggermustelefon: 911 50 365.