Vestnorsk fjordlandskap

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane utgjør verdensarvstedet Vestnorsk fjordlandskap. De to spektakulære fjordområdene ligger 120 km fra hverandre og representerer klassiske fjordlandskap i geologisk forstand.

Innskrevet på World Heritage List i 2005

Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er i geofaglig sammenheng unike eksempler på det klassiske fjordlandskapet i Norge og har enestående opplevelseskvaliteter. De utgjør de største urørte fjordlandskapene i Norge. Tilsvarende fjordsystem finnes ikke noe annet sted i Europa og er enestående natur- og kulturarv.

Spor i landskapet viser at fjordområdene har vært brukt av mennesker siden isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Langs fjordene og på berghyllene ligger små fjordgårder.