Vegaøyan

Publisert av Riksantikvaren

Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. I 2004 ble Vegaøyan innskrevet på verdensarvlisten. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget.

Vega-øyene ligger værhardt på Helgelandskysten ut mot Atlanterhavet. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Fiske og fangst har preget øysamfunnet på Vega. Den tradisjonelle nordlandsbåten var stabil i sjøen og samtidig lett å trekke opp på land. Foto: Kristin Solberg, Riksantikvaren

Sanking av dun har vært et tradisjonelt arbeid i mer enn tusen år på Helgeland. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Det finnes mange e-hus på Vegaøyene, noen har egne navn på husene. Dette er oppkalt etter Skaugum hvor kronprinsparet bor. Foto: Marit Bendz

Innskrevet på World Heritage List i 2004

Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. Det 1037 km² store kulturlandskapet omfatter øyer, holmer, skjær og sjø. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Etter hvert som de første øyene ble bosatt, formet det karakteristiske landskapet seg i samspill med fiskerbonden og en ugjestmild, men rik natur.

Gjennom middelalderen og fram til i dag har sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten. Fremdeles holdes tradisjonen med dunsanking for dyneproduksjon i hevd på flere øyer i verdensarvområdet.

Ærfugldriften har vært en næringsvei drevet av kvinner og innskrivingen på verdensarvlisten er også å regne som en hyllest til deres innsats.