Urnes stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Urnes stavkirke ble bygget i løpet av annen halvdel av 1100-tallet og er en av de eldste og best bevarte av stavkirkene i Norge. Stavkirken står i en særstilling når det gjelder arkitektur og stilhistorie. Urnes stavkirke ble innskrevet på verdensarvlisten i 1979.

Innskrevet på World Heritage List i 1979

Blant Norges 28 bevarte stavkirker står Urnes i en særstilling når det gjelder arkitektur og stilhistorie. Stavkirkene representerer den mest avanserte av de typer trekonstruksjoner som var utbredt i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Av en antatt total mengde på ca 1300 stavkirker finnes et fåtall bevarte, de aller fleste i Norge.

Urnes stavkirke ble bygget i løpet av annen halvdel av 1100-tallet og er en av de eldste og best bevarte av stavkirkene. Den er et eksempel på det ypperste av håndverk og har spesielt flotte treskjæringsarbeider. Kirkens interiør er særlig rikt dekorert. Dekorative og skulpturelle elementer av tre er av høy kvalitet, og utgjør en sammensmelting av keltiske, norrøne og romanske kunsttradisjoner. Kirken er i tillegg plassert i et storslått fjordlandskap.

Urnes stavkirke ble gjenåpnet i 2010 etter en toårig restaurering.