Rjukan - Notodden industriarv

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Rjukan og Notodden er steder som har vært vesentlige for Norge som industrinasjon. Virksomhetene og næringene på disse to stedene vitner om gjennombruddet for elektrisk energi til industrielle formål som skjedde internasjonalt rundt forrige århundreskifte, og som har fått betegnelsen "den andre industrielle revolusjon".

Innskrevet på World Heritage List i 2015

På begynnelsen av 1900-tallet startet utnyttelsen av Norges enorme vannkraftressurser for å produsere elektrisk strøm. Dette dannet grunnlaget for pionerutvikling av kjemisk industri i storskala.

Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet, både i norsk og internasjonal sammenheng, innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Som verdensarv kan regionen derfor fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden.

Det er et stort område med viktig industrihistorie som har kommet inn på verdensarvlisten. Inkludert buffersonen dekker området nesten fire hundre kvadratkilometer. Det går fra Møsvatn på Hardangervidda ned til Heddalsvatnet, en strekning på over ni mil.

Verdensarvstedet består av fire ulike deler:

  • Kraftproduksjon. Dammer, tunneler, kraftlinjer og et utvalg kraftstasjoner fra Møsvatn til Notodden, der vannkraft ble omgjort til elektrisk kraft.
  • Fabrikkområder. Hydroparkene på Rjukan og Notodden, med bygningsmasse og maskiner, som lysbueovnene. 
  • Transportåre. Hele løpet for Tinnosbanen og Rjukanbanen, inkludert kaianlegg og to jernbaneferger fram til utskipningspunktet for kunstgjødsel på Notodden.
  • Industrisamfunn. Flere bydeler på Notodden, og Rjukan Hydro-by – en hel by bygd av Norsk Hydro, med boliger, institusjoner, næringsbygg, veier og parker.