Bryggen i Bergen

Publisert av Riksantikvaren

I senmiddelalderen var Bryggen i Bergen et livlig sentrum for internasjonal handelsvirksomhet. De karakteristiske rekkene med hus med gavlen mot sjøen er et eksempel på en type arkitektur som har eksistert i nærmere 900 år.

Bugården og Bredsgården. Begge gårdene var opprinnelig dobbeltgårder, men halve Bugården ble totalskadet i brannen i 1955. Bugården ble opprinnelig oppført på 1100-tallet. Begge gårdene er omtalt i skriftlige kilder fra begynnelsen av 1300-tallet. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren 

Miljøbrønner for måling av grunnvannstand og vannkvalitet. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Bryggen var et viktig senter for den internasjonale handelen med fisk. I gårdsrommene var det stor aktivitet i sildefiskesesongen. Foto: Anders Beer Wilse

Innskrevet på World Heritage List i 1979

Bryggen er den eneste handelsstasjonen utenfor Den hanseatiske liga som har bevart den originale strukturen innenfor det sentrale bylandskapet. Bygningene på Bryggen ble konstruert med parallelle husrekker vinkelrett innover fra kaifront, på en eller to sider av en felles gårdspassasje. Strukturen har bestått siden middelalderen. I husene var det både boliger, kontorer og lagerrom for en internasjonal handel med tørrfisk.

Ikke før på 1900-tallet sluttet man med den opprinnelige bruken av bryggenområdet. Med endringer i handelsvirksomhet og innføringen av nye kommunikasjonsformer ble en 700 – 800 år gammel tradisjon dermed brutt.

Redningsaksjon for å stabilisere Bryggen

Gjennom 25 år har grunnvannet under deler av Bryggen sunket med mer enn 1,5 meter. Dette truer kulturminnene. Under dagens bygninger kan vi finne spor og kulturlag fra Bryggens 1000 år gamle historie. Arbeidet med å stanse lekkasjen av grunnvann er godt i gang, og nye målinger viser at grunnvannet er på vei tilbake.