Bergkunsten i Alta

Publisert av Riksantikvaren

Bergkunst er fellesbetegnelsen på forhistoriske bilder som er risset, hogd, slipt inn eller malt på fjell. Helleristningene i Alta er den største kjente samlingen av helleristninger i Nord-Europa. Helleristningene er mellom 6200 og 2000 år gamle, og er laget av mennesker som levde av jakt og fangst.

Feltene med helleristningene er tilrettelagt for publikum med oppbygde gangveier. Foto: Bjørn Helberg, Riksantikvaren

Alta Museum åpnet i 1991. Helleristningene ble funnet av lokalbefolkningen i 1973. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Veideristningene som er knyttet til jakt og fangst har motiver av forskjellige dyr, elg og rein finnes det mange av. En del av feltene viser også jaktscener med ledegjerder. Foto: Bjørn Helberg, Riksantikvaren

Jiepmaluokta er det samiske navnet på Hjemmeluft, det betyr kobbebukta. Helleristningene ligger tett i tett på svabergene. Foto: Bjørn Helberg, Riksantikvaren

Innskrevet på World Heritage List i 1985

Det som gjør helleristningene i Alta så spesielle, er at de er så varierte og inneholder så mange ulike figurer. På de fire avdekkete feltene finnes det mer enn 5000 figurer. De mest karakteristiske bildene er av dyr, særlig rein og elg. Men vi ser også andre motiver som bjørn, fugl, fisk, fiskegarn, spyd, båter og mennesker i ulike aktiviteter. Mange av figurene er av høy kunstnerisk aktivitet og veldig godt bevart.