Verdensarven

Publisert av Riksantikvaren

UNESCOs verdensarvliste inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Norge har åtte steder på verdensarvlisten, blant annet bergkunsten i Alta, vestnorsk fjordlandskap og Urnes stavkirke.

Det eldste byområdet i Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 på «bryggesiden». Bryggen i Bergen, også kalt Tyskerbryggen, ble etablert på 1300-tallet. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Hjemmeluft i Alta, helleristninger fra 4000 før vår tidsregning til år 0. Mer enn 3000 figurer er avdekket i området. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren

Vestnorsk fjordlandskap består av to områder: Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Begge områdene er typiske eksempler på norske fjordlandskap. Utsikt over Geirangerfjorden. Foto: Lene Buskoven

Bergstaden Røros er bygget opp i forbindelse med gruvedriften som startet i 1644. Foto: © Guri Dahl

Urnes stavkirke i Sogn er den eldste stavkirken. Den er rik på treskjæringsarbeider og dekor og er derfor av høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

På Vega-øyene i Nordland er ærfugldrift en viktig næringsvei, et arbeid som ble drevet av kvinner. Foto: Egil Murud

Rjukan by ble etablert rundt Norsk Hydros industri. Hele byen ble planlagt fra grunnen av arkitekter. Foto: © Per Berntsen

Norge har åtte steder på verdensarvlista:

Klikk på stedsnavn for å få opp mer omtale av hvert enkelt sted

Internasjonal konvensjon

The World Heritage Convention ble vedtatt av UNESCO i 1972. Formålet er å gi spesiell beskyttelse til steder som på grunn av sin universelle verdi må ansees som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten. 

Norge godkjente konvensjonen i 1977, og har åtte steder på listen. Rjukan-Notodden industriarv er det siste stedet i Norge som er oppført på listen (2015).

Tentativ liste

Hvert land skal utarbeide et forslag over steder som kan nomineres til verdensarvlisten. Denne forslagslisten kalles tentativ liste. Norge har flere steder som står på den tentative listen.