Verdensarven

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

UNESCOs verdensarvliste inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Norge har åtte steder på verdensarvlisten, blant annet bergkunsten i Alta, vestnorsk fjordlandskap og Urnes stavkirke.

Norge har åtte steder på verdensarvlista:

Klikk på stedsnavn for å få opp mer omtale av hvert enkelt sted

Internasjonal konvensjon

The World Heritage Convention ble vedtatt av UNESCO i 1972. Formålet er å gi spesiell beskyttelse til steder som på grunn av sin universelle verdi må ansees som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten. 

Norge godkjente konvensjonen i 1977, og har åtte steder på listen. Rjukan-Notodden industriarv er det siste stedet i Norge som er oppført på listen (2015).

Tentativ liste

Hvert land skal utarbeide et forslag over steder som kan nomineres til verdensarvlisten. Denne forslagslisten kalles tentativ liste. Norge har flere steder som står på den tentative listen.