Vernede fartøyer

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

De flytende kulturminnene er viktige representanter for norsk fiskeri, sjøfart og annen maritim virksomhet. 

Flest ferjer er fredet

Den nye fartøyvernplanen legger opp til en fredningsstrategi som vil omfatte alle skipstyper. Først defineres og gjennomgås hver fartøykategori (for eksempel ferger, passasjerskip, lasteskip, fartøy for fiske og fangst osv.) før Riksantikvaren velger ut noen representative fartøy som vil bli fredet. 

De fleste av de fredete fartøyene er ferjer. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Om lag 200 eldre fartøy har vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren.

Eksempler på fredete fartøy

M/S Nordstjernen ble fredet i 2012. Det ærverdige skipet har med sine 57 år i rute, seilt lengst i Hurtigrutens stolte historie. Hurtigrutas reiserute er av de mest kjente sjøreisene i verden, og har vært viktig både for norsk transport og for turistnæringen i  Norge.

M/S Nordstjernen stod ferdig i 1956. Skipet er et fremragende eksempel på 1950-tallets utsmykking av skipsinteriør, og blir ansett som et seilende galleri der norsk samtidskunst og interiørdesign vises for de reisende. 

Fredningen omfatter hele og deler av skipet med fast inventar og utstyr, samt kunstnerisk utsmykking. Fredningen skal i seg selv ikke være til hinder for fartøyets videre drift.

Skibladner, som er verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk, ble bygget på midten av 1800-tallet for passasjer- og godstrafikk på Mjøsa. ”Mjøsas hvite svane” har seilt i rutetrafikk fra Eidsvoll til Lillehammer siden 1856. Foruten å tjene lokalsamfunnet omkring Mjøsa, fikk Skibladner raskt betydning for turismens utvikling.

Restaureringsarbeider de siste 25 årene har ført fartøyet tilbake til en 1920-tallsversjon. Fartøyet viser distriktets og Norges historie innen så vel samferdsel som næringsliv og teknologi. Den 2. august 2006 på dagen 150 år etter sjøsettingen ved Minnesund fredet Riksantikvaren Skibladner, etter lov om kulturminner.

Bilferja Skånevik ble fredet i  2006 for å bevare en bilferje i stål fra etterkrigstida. Det er ingen tilsvarende bilferjer fra 1960-tallet som på samme måte har bevart opprinnelig utseende, maskineri og innredning.

Ferja ble bygget i 1967 og var i ordinær drift for Hardanger Sundhordalanske Damskipsselskap fra hun ble bygget og fram til år 2000. I ytterligere fire år ble ferja tidvis satt inn i ulike ferjesamband.

Innsats fra frivillige er viktig for fartøyvernet

Riksantikvaren har utarbeidet en nasjonal verneplan for fartøy, som skal være et viktig redskap for å sikre bevaringen av en norsk, historisk flåte.

En omfattende innsats fra frivillige som sørger for drift og vedlikehold er viktig for fartøyvernet. I filmen under kan du få et innblikk i hvordan de frivillige arbeider med vedlikehold av M/S Granvin i Hardanger.