Tekniske og industrielle kulturminner

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet gamle industribygninger, forsvarsanlegg, anlegg knyttet til jernbane og veier. Dette er kulturminner som det er viktig å ta vare på.

Nesten 2000 registrerte industrielle kulturminner

Det blir stadig mindre industri i Norge. Dette gjør at vi får flere forlatte industrilokaler og anlegg som det er viktig å ta vare på for ettertiden. Omlag 2200 tekniske og industrielle kulturminner (lokaliteter) registrert i kultuminnedatabasen "Askeladden" som Riksantikvaren drifter.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Felles for moderne industrikulturminner er at de er store og kompliserte. Bygningsstrukturene og maskinene er ofte svært ressurskrevende å ta vare på, blant annet som følge av behov for omfattende vedlikehold.

Industrilokalene forfaller hvis de ikke brukes

Forlatte industrilokaler og anlegg blir gjerne stående og forfalle hvis vi ikke finner nye måter å bruke dem på.

En del industrianlegg inneholder bygningsmasse som kan fylles med nytt innhold. Mange ganger vil ny bruk være eneste løsning for å ta vare på bygningene.

Det er viktig å ta vare på utvalgte eksempler fra vår varierte industriarv, slik at publikum også i framtida kan oppleve denne delen av vår historie.

Sikring og fredning

Det bevilges midler til sikring og istandsetting av tekniske og industrielle kulturminner over egen post i statsbudsjettet. Dette skal bidra til drift og vedlikehold av utvalgte anlegg.

15 utvalgte industrianlegg får fast støtte gjennom statsbudsjettet. Flere av disse historiske anleggene er tatt godt vare på og er tilgjengelige for publikum.

Les mer om de utvalgte anleggene på Riksantikvarens nettsider:

Landsverneplaner

En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer i en offentlig sektor. Planen skal inneholde de eiendommene som sektoren/virksomheten vil verne, og danne et grunnlag for eventuell forskriftsfredning i henhold til kulturminneloven.