Skudeneshavn kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Skudeneshavn er fredet som kulturmiljø. Dette innebærer at gater, plasser, bygninger og parken fredes etter kulturminneloven. Totalt omfatter fredningen 180 eiendommer.

Kommune: Karmøy
Fylke: Rogaland
Fredning vedtatt i statsråd 30. november 2018 (se forskrift)

Skudeneshavn er en unik og godt bevart kystby, som i perioden 1800–1940 utviklet seg fra strand­sted basert på sildefiske, til ladested med variert næringsvirksomhet. Skudeneshavn fikk bystatus i 1996. Det er Gamle Skudeneshavn, deler av sen­trum Havn og deler av indre havn som er fredet. Til sammen utgjør disse områdene et av Norges best bevarte kystbymiljøer.

Fredningen skal sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i gater, havnebasseng, brygger, allmenninger, park, hager og andre grøntområder. Bygninger fra tiden etter 1940 skal sikres i den grad det er nødvendig av hensyn til kulturmiljøet. 

Klikk her for å åpne interaktivt kart