Utstein kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Kulturmiljøet rundt Utstein kloster i Rennesøy kommune, Rogaland, ble fredet i 1999. Midtpunktet i det fredete området er Utstein kloster, det best bevarte klosteranlegget i Norge fra middelalderen. Gjennom tidene har det vært høvdingsete, kongsgård, kloster og herregård på Utstein. Området inneholder kulturspor etter bosetning og jordbruksaktivitet fra steinalderen fram til i dag.

Kommune: Rennesøy
Fylke: Rogaland
Fredning vedtatt i statsråd 17.12.1999 (
se forskrift)

Det særpregede kulturlandskapet – som er formet av jordbruket slik det har vært drevet i generasjoner – er en viktig årsak til fredningen. Det fredete området omfatter eiendommer som er i drift som gårdsbruk også i dag. Det dekker et areal på ca. 2 500 dekar på Klosterøy og Fjøløy. Fredningen omfatter også sjøområdene Klostervågen og Fjøløysundet, og en sone i sjøen.

Det brune markerte området viser det fredete kulturmiljøet Utstein Kloster. Klikk på symbolet midt i det markerte området for mer informasjon hos Kulturminnesøk. Du kan også zoome i kartet for å utforske nærmere.

Det er helheten i området, det åpne landskapet med de lange historiske linjene og samspillet med det restaurerte klosteret omgitt av store løvtrær, som gjør området til et nasjonalt unikt og særpreget kulturmiljø.