Ny-Hellesund kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. 

Kommune: Søgne
Fylke: Vest-Agder
Fredning vedtatt i statsråd 21.10.2016 (se forskrift)

Ny-Hellesund kulturmiljø ble fredet i oktober 2016, og er et kulturmiljø som forteller om hvor viktig uthavnene var for skipsfarten før man tok i bruk motoriserte fartøy.

Uthavnene langs Sørlandskysten er blant de viktigste kulturminnene fra Norges sjøfartshistorie og er også unike i internasjonal sammenheng. Ny-Hellesund var en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600, 1700- og 1800-tallet.

Det markerte brune området viser det fredete kulturmiljøet Ny-Hellesund. Klikk på symbolet midt i det brune området for mer informasjon fra Kulturminnesøk. Du kan også zoome i kartet for å utforske nærmere.

Fredningen skal også ivareta verdiene som knytter seg til uthavnsamfunnets overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved seilskipsperiodens utløp og fritidsbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet og i etterkrigstiden. Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært godt bevart. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund er representativ for en uthavn langs sørlandskysten fra cirka 1650 til 1880.

Kulturmiljøene regnes som kulturminneforvaltningens nasjonalparker.