Levanger kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Kulturmiljøet på Levanger i Trøndelag er et godt bevart trehusmiljø av nasjonal verdi, og et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet. Kulturmiljøfredningen av Levanger i 2018 innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven.

Kommune: Levanger
Fylke: Nord-Trøndelag
Fredning vedtatt i statsråd 09.11.2018 (se forskrift)

Særegent trehusmiljø

Trehusene i Levanger ble bygget i den korte perioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangsloven av 1904.  Murtvangsloven ble innført etter bybrannen i Ålesund i 1904 og forbød oppføring av trehus innenfor bygrensen i alle byer i Norge. Bygningsmiljøet i Levanger er variert. Det er karakteristisk for tidsrommet rundt 1900, da industrielt framstilte bygninger var i ferd med å erstatte den håndverksbaserte byggetradisjonen.

Enkelte bygninger har blitt modernisert og ombygd, men mange av bygningene står slik de var opprinnelig. Siden 2010 er mange bygg istandsatt i Levanger.

Det brune området i kartet viser det fredete kulturmiljøet Levanger. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Klikker du på det brune området kan du lese mer om det fredete området på kulturminnesok.no. 

Riksantikvaren har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. Det er i tillegg utarbeidet en veileder, Byggeskikk og estetikk i Levanger. Den skal være et hjelpemiddel til å ta vare på byens arkitektoniske egenart.