Gruver og anlegg

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Kongsberg Sølvverk ble drevet gjennom 335 år. Sølvverket er et spesielt og variert kulturmiljø, hvor gruvene utgjør den største delen.

Gruvene består av alt fra enkle sjakter til store gruve- komplekser med sammenhengende underjordiske system. Antall gruver er anslått til rundt 300, men dersom man også regner med mindre skjerp og åpninger, kommer tallet opp i over 1500.

Kraftverk i særklasse

Kulturmiljøet omfatter også mange ulike bygninger og installasjoner, som for eksempel kraftverk. De fleste installasjonene ligger i Kongens gruve – på 342 meters dyp. Disse har internasjonal interesse, da knapt noe tilsvarende anlegg ellers i Europa er bevart.

I landskapet finnes gruveåpninger, som kan sees som små groper, eller små og store hull i bakken. De viktige gruvene finnes i to nord-sørgående felt som kalles fahlbånd. Der disse krysser øst-vestgående kalkspatganger kan det finnes sølv.

Tidlig kraftutbygging

På 1600- og 1700-tallet investerte sølvverket også i rundt 50 dammer (vannmagasiner) og 50 kilometer med vannrenner. Dette var en tidlig form for kraftutbygging: Via kjempestore vannhjul drev vannet heiser, pumper og knuseverk til de over 300 gruvene. Dette systemet er også en del av det som nå er fredet.