Kulturhistorie

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Da Hans Grüner i 1856 overtok eiendommen Nedre Foss fra sin far, var det lagt planer for å utparsellere femti mål av eiendommen. Utbyggingen av området mellom Akerselva og Markveien på nedsiden av Nordre gate skjedde i et voldsomt tempo, og fikk derfor navnet Ny York.

Murtvang

Hastverket med utbyggingen av Grünerløkka hang sammen med loven om Kristianias byutvidelse. Denne loven bestemte at nye bydeler skulle legges inn under byens bygningsregler fra 1. januar 1858. Den avgjørende bestemmelsen i loven var kravet om at alle hus skulle oppføres i mur.

Thorvald Meyer

Grünerløkkas æra begynte i 1862, tre år etter innlemmelsen i byen. Da kjøpte Thorvald Meyer sammen med senere amtmann C. F. Michelet det aller meste av løkka av oberst Grüner, og lot opparbeide en gate fra Trondheimsveien til Nordregate, den seinere Thv. Meyers gate. Reguleringen for Grünerløkka ble vedtatt i 1863.

"Beste østkant"

I et forsøk på å gjøre området mer attraktivt ble området regulert med smale kvartaler slik at det ikke skulle være plass til bakgårdsvirksomhet. Strøket skulle være "fint". Til tross for de vakkert formete fasadene inneholder de fleste gårdene mange små leiligheter.

Boligstandarden var bedre enn i det dårligste området lenger nede i byen. Likevel ble strøket ble aldri et bosted for middelklassen, men snarere et bedre arbeiderstrøk. I de små leilighetene bodde det svært mange mennesker. For arbeiderklassen var kjøkken og et rom på 15-20 m2 standard for en familie, og den kunne være stor. Ikke sjelden losjerte også en slektning eller en helt fremmed i leiligheten.