Bystruktur

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Grünerløkka ble utbygd med rettvinklete kvartaler og likeverdige gater i et rutenett. Bebyggelsen virker svært enhetlig, både på grunn av struktur, målestokk og utseende.

Grünerløkkas byplan

Grünerløkka har en interessant byplan, bevisst og helhetlig. Den ble utarbeidet av arkitekt Georg Bull, som gjennom sitt virke som stadskonduktør og arkitekt betydde svært mye for utviklingen av Christiania i annen halvdel av forrige århundre. Planen gir et klart bilde av samtidens ideer om hvordan en by skulle se ut.

Bulls gate- og tomteregulering for Grünerløkka (1861-66) består av rettvinklete boligkvartaler avbrutt av parker og tomter for offentlig bebyggelse som alle følger kvartalsmønsteret. Kvadraturen følger terrengets form, med den aksiale plasseringen av Grünerløkka skole og Paulus kirke på hver sin side av Birkelunden som et høydepunkt.

Rundt Birkelunden

Området rundt Birkelunden ble hovedsaklig bebygd i 1890-årene. Parken med bjørketrærne rammes inn av fine, enhetlige husrekker, og er et stramt og fint formet uterom som bidrar til å samle kvartalene. Parken bringer lys og luft inn i den tette bygningsmassen, og gir den nødvendige avstanden for opplevelsen av monumentalbygningene kirken og skolen.