Bebyggelsen

Publisert av Riksantikvaren

I 2006 ble parken og området rundt med bygårder fredet. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Historismen

Historismen betegner en internasjonal stilretning som har sin bakgrunn i 1800-tallets nyvakte historiske nysgjerrighet.

I ettertid blir perioden kritisk kalt stilforvirringens tid, men kunne godt kalles stilfrihetens tid. Områder utbygd i denne perioden synes likevel overraskende ensartete og harmoniske. Hvert bygg ble utformet som en selvstendig bygning med nøye avveid oppbygning og proporsjoner. Satt sammen blir fasaderekkene gjentakelser av nesten like elementer.

Planløsning

Murgårdsbebyggelsens planløsninger ble utformet etter bestemte idealer som har forbindelse tilbake til herregårdene og de franske overklasseboligene. Ifølge dette skjemaet skulle de representative rommene legges ut mot gata, og underordnete rom som kjøkken, gang og mindre soverom mot gårdsrommet.

Boligene

Leilighetsstørrelsen varierer fra gård til gård og etter utbyggingstidspunkt. Bygningene fra slutten av 1870-årene og begynnelsen av 1880-årene har større leiligheter enn de som er bygd ut i 1890-årene. Særlig mot slutten av 1890-årene ble det bygd mange svært små leiligheter. Det var en stor overvekt av 1- og 2-roms leiligheter i området. Bygningene med fasade mot Paulus plass og Birkelunden har noen større leiligheter.