Birkelunden kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Det fredete området i Birkelunden utgjør en sentral del av bydelen Grünerløkka i Oslo. Fredningen av Birkelunden skal sikre helheten og sammenhengen i et bymiljø av nasjonal verdi.

Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Fredning vedtatt i statsråd 28.04.2006 (se forskrift)

Karakteristisk bystruktur

Det nåværende Grünerløkka var opprinnelig jordbruksareal for Nedre Foss gård. Fram til slutten av 1850-årene var disse arealene mellom Akerselva og Torshovbekken nærmest ubebygd, men allerede rundt 1850 var det mange bedrifter langs Akerselva.

Området er utbygd i forbindelse med industrialiseringa og den sterke byveksten i annen halvdel av 1800-tallet. Eiendomsforholdene gjorde det mulig å planlegge området under ett, og planen for området er uvanlig helhetlig.

Det fredete området utgjør en sentral del av bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av 15 kvartaler med 139 bygårder, Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden.

Det brune området med et symbol i midten viser det fredete kulturmiljøet Birkelunden på Grünerløkka i Oslo. Klikk på symbolet for å få mer informasjon fra Kulturminnesøk. Du kan også zoome i kartet for å utforske nærmere.

Bymiljø av nasjonal verdi

Fredningen av Birkelunden skal sikre helheten og sammenhengen i et bymiljø av nasjonal verdi. Både bebygde og åpne arealer ivaretas. I de offentlige uteområdene skal fredningen sikre inndeling i park- og grøntområder. Gateløpene skal også sikres.

Levedyktig bo-område

Birkelunden er i dag en attraktiv og levende del av Oslo indre by. Det skal legges til rette for at miljøet blir opprettholdt og videreført som et levedyktig bo-område i den tette murbyen, med handel og annen mindre næringsvirksomhet.