Reinli stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Sør-Aurdal i Oppland
Datering: 1200-tallet
Endringer: Påbygg i seinmiddelalderen
Sitteplasser: 64

Reinli stavkirke, datert til etter 1326, er en av de best bevarte stavkirkene og den eneste som opprinnelig ble bygd som langkirke, med skip og kor i samme bredde. Både skip og kor, samt veggplanker og takverk er fra middelalderen. Kirken har verken hevet midtrom eller rik treskurd, men har i alt seks portaler. En innskrift på svalgangsveggen forteller at ”herunder hviler Sira Thord […]”. Graven er markert av jernnagler i gulvet. I 1950-årene ble skjelettet av en mann gravd opp her. Kirken er uten elektrisk lys og oppvarming og er bare i bruk sommerstid.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk