Nore stavkirke

Publisert av Riksantikvaren

Nore stavkirke i Buskerud. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Beliggenhet: Nore og Uvdal i Buskerud
Datering: 1100-1200-tallet
Endringer: Nytt kor i 1683, tverkammer i 1709 og 1714, våpenhus i 1723, og sakristi i 1772
Sitteplasser: Ca. 150

Nore stavkirke dateres til etter 1167 på bakgrunn av årringsanalyser. Kirken er ombygd flere ganger, men mange originale deler er bevart, blant annet skipets midtmast, som kjennetegner stavkirker av Numedalstypen. På 1700-tallet fikk den nye, laftede korsarmer med dreide spir på gavlene. Foruten treskjæringer fra middelalderen i form av bladranker og menneskespisende løver, er kirken dekorert med veggmalerier fra 1600- og 1700- tallet. Kirken har verken elektrisk lys eller oppvarming.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk