Halon

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Haloner er en gruppe stabile organiske forbindelser som er ti ganger mer ozonødeleggende enn KFK. Import av halon til Norge ble stanset i 1994.

Konsentrasjonene av halon i atmosfæren flater ut

Halon er ti ganger mer ozonødeleggende enn KFK, og er også en sterk klimagass. Halon er spredt til atmosfærens øvre lag, stratosfæren. Ved bakken er halon er en stabil gass, men den brytes ned i stratosfæren. Brom som frigjøres fra halon kan forbli i stratosfæren i flere år og kan ødelegge tusenvis av ozonmolekyler.

Atmosfærens konsentrasjon av halon økte fram til 2005, for så å begynne og flate ut. Produksjon av halon i industrialiserte land opphørte i 1994, men det tar tid før vi får en tilsvarende reduksjon av halon i atmosfæren.

Halon ble tidligere brukt i brannslokkeanlegg

I Norge har halon i hovedsak vært brukt i brannslokkeanlegg. Halon er et effektivt slokkemedium og har vært brukt både i faste anlegg og i håndslokkere. I dag er det bare tillatt å bruke halon i noen få tilfeller, for eksempel ombord i fly.

Import og produksjon av halon forbudt

Import og produksjon av halon ble forbudt i alle industrialiserte land fra 1994. Alle utviklingsland har faset ut import og produksjon av halon fra 2010.

I Norge ble alle faste halonanlegg forbudt fra 2000. Halonanlegg kan likevel brukes som eksplosjonsundertrykkende middel på lasteskip og flyttbare rigger, dersom det er fare for utslipp av brennbare væsker og gasser i bemannede rom. Ombord på fly er det fortsatt tillatt å bruke halon.