Lystgass (N2O)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Lystgass (N2O) regnes som den tredje viktigste klimagassen, etter CO2 og metan. Gassen står for ca. fem prosent av klimagassutslippene i Norge. 

I Norge kommer mesteparten av lystgassutslippene fra bruk og produksjon av gjødsel.

Bruk av gjødsel har økt matproduksjonen, men samtidig har dette økt tilførselen av nitrogenforbindelser til jordsmonnet. Dermed stimuleres prosessene som danner lystgass.

Både nitrogenholdig mineralgjødsel og husdyrgjødsel fører til utslipp av lystgass. I 2017 kom 74 prosent av lystgassutslippene fra bruk av husdyr- og mineralgjødsel i jordbruket, mens 13 prosent kom fra industriell produksjon av mineralgjødsel.

Resten av utslippene kommer blant annet fra avløp og kompostering, og fra katalytisk rensing i transportsektoren.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslippene av lystgass vokste betydelig fram til starten av 1980-tallet, på grunn av økt bruk og produksjon av nitrogenholdig mineralgjødsel. Deretter stabilisert de seg. I 1990 bidro lystgass med åtte prosent av de samlede norske utslippene av klimagasser, mens andelen var gått ned til i underkant av fem prosent i 2017. Årsaken er mindre utslipp fra produksjon av mineralgjødsel.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Stabile utslipp fra jordbruk

De totale utslippene av lystgass fra jordbruket har vært relativt stabile siden 1990.

Flere faktorer påvirker utslippstrenden for bruk av husdyrgjødsel – både antall husdyr, proteininnholdet i fôret og endringer i lagringssystemer for gjødselen. Det har vært en oppgang i utslippene fra husdyrgjødsel siden 1990, men samtidig har det vært en nedgang i utslippene fra mineralgjødsel. Årsaken er redusert nitrogeninnhold i mineralgjødselen som brukes. 

På grunn av kompliserte prosesser og diffuse utslipp fra jord, er det fortsatt stor usikkerhet rundt størrelsen på utslippene fra bruk av mineral- og husdyrgjødsel.

Sterkt reduserte utslipp fra produksjon av mineralgjødsel

Norge var en pioner innenfor industriell produksjon av nitrogenholdig mineralgjødsel, og dette utviklet seg til en viktig industri. Tradisjonelt har produksjonen gitt høye utslipp av lystgass. I 1990 var utslippene 2,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller fire prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. 

Ut over på 2000-tallet ble det iverksatt tekniske tiltak hos mineragjødselprodusenten Yara for å minke utslippene. I 2017 var de nede i 0,28 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er den viktigste årsaken til nedgangen i de totale utslippene av lystgass.