Temperaturøkning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Den globale gjennomsnittstemperaturen er høyere i dag enn da målingene startet på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen er mest tydelig i Arktis.

2017 var det tredje varmeste året

2017 var det tredje varmeste enkeltåret siden målingene av bakketemperatur startet i 1880, bak 2016 (varmeste år) og 2015 (nest varmeste år). De fem varmeste årene målt har alle kommet etter 2010. Verden har nå opplevd 41 år på rad med temperaturer over gjennomsnittet for forrige århundre (1900-1999).

I motsetning til de to foregående årene, var 2017 ikke påvirket av den varmende effekten av El Niño. 

Land-Ocean-temperatur-Jan-Dec-2017-NOAA.png

Når vi skal konkludere hvordan temperaturen utvikler seg over tid, gir det et riktigere bilde å bruke gjennomsnittet over en tidsperiode. Siden 1900 har det for eksempel bare vært ett tiår med nedgang i temperaturen. Hvert tiår siden 1980 har vært varmere enn det forrige.

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt like raskt de siste 15 årene som i hele perioden fra 1951 og fram til i dag. FNs klimapanel skriver at den langsiktige utviklingen i globale målinger siden slutten av 1800-tallet er helt tydelig.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

NASA har satt sammen animasjonen under som viser hvordan overflatetemperaturen har endret seg i ulike deler av verden fra 1880 til 2016. De blå feltene viser temperaturer som er lavere enn normalen mellom 1951 og 1980, og de røde feltene viser temperaturer som er over normalen.

Store forskjeller

Mange steder i verden vil temperaturøkningen bli mye kraftigere enn for gjennomsnittet av verden. Temperaturen i atmosfæren øker relativt lite over de store havene, fordi havene tar opp mye av varmen og fører den nedover i dypet.

Figuren under viser temperaturøkningen for to av utviklingsbanene fra FNs klimapanel  lave utslipp til venstre (RCP2.6) og høye utslipp til høyre (RCP8.5).

kloder_temperatur.png

Havet blir også varmere

Ikke bare lufta, men også havet blir varmere. På grunn av treghet i varmeoverføringen fra havoverflaten og ned i dyphavet, vil oppvarmingen av havet fortsette i århundrer, selv om utslippene av klimagasser reduseres eller konsentrasjonene holdes konstante.

Menneskelig påvirkning er hovedårsaken

Det er menneskelig påvirkning som er hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen, ifølge FNs klimapanel. Men flere ting påvirker temperaturen på jorda – blant annet værfenomenene El Niño og La Niña, variasjoner i omfordeling av varme i havet, kortvarige endringer i solas strålingsintensitet og vulkansk aktivitet.