Farlige stoffer i leker

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Barn er spesielt sårbare for kjemikalier, og små barn kan være ekstra utsatt fordi de ofte putter ting i munnen. Innholdet av farlige stoffer i leker er derfor strengt regulert.

Leker kan inneholde mange kjemikalier

Kjemikalier brukes i leker for å gi dem ønsket farge og funksjon. Mange leker blir også overflatebehandlet med maling, lakk eller andre kjemikalier. Mange leker inneholder elektroniske komponenter eller trenger batterier for å fungere.
Kjemikalier i leker slippes hovedsakelig ut i miljøet når lekene produseres og etter at de har blitt kastet.

De aller fleste leker som finnes på det norske markedet, produseres i land utenfor Europa. Der er ofte kravene til kjemikaliebruk og -håndtering ikke like strenge som i Europa. Det er også dårligere kontroll med regelverket.
For å sikre at vi ikke importerer leketøy som er farlige, stilles det strenge krav til importørene. Leker i norske butikker skal derfor i utgangspunktet være trygge å kjøpe.

Små barn ekstra sårbare for helsefarlige stoffer

Små barnekropper er ekstra sårbare for helsefarlige stoffer og har større risiko for å utvikle allergier enn voksne. Barn under tre år kan være ekstra utsatt, fordi de ofte putter leker i munnen.

Problemene størst når lekene produseres og kastes

Miljøbelastningen knyttet til produksjonen av leker avhenger både av hvilke materialer som brukes og hvordan lekene produseres. Her er noen eksempler på kjemikalier som kan brukes i produksjon av leker:

 • tungmetaller som kvikksølv, bly eller kadmium (batteridrevne leker)
 • tungmetaller og organiske forbindelser som for eksempel halogenerte flammehemmere (leker med elektriske eller elektroniske komponenter)
 • herdere, katalysatorer, mykgjørere, fargestoffer og antioksidanter (leker av plast eller gummi)
 • maling, lakk eller lim (overflatebehandling av leker)
 • løsemidler, fargestoffer, mykgjørere og vaskemidler (leker som er laget av tekstiler)

Noen av kjemikaliene kan slippes ut med avløpsvannet, og kan være en belastning for miljøet rundt produksjonsstedet. Andre kan slippes ut til lufta og transporteres over lange avstander, og dermed påvirke miljøet langt unna produksjonsstedet.

Det kan også finnes rester av farlige kjemikalier, som er brukt i produksjonen, i de ferdige lekene.

Farlige stoffer kan lekke ut når leker kastes

Leker må være konstruert på en slik måte at barn ikke kommer i kontakt med farlige stoffer under vanlig eller forventet bruk. De verste stoffene er derfor strengt regulert i leker, men elektroniske og elektriske leker kan inneholde miljøgifter. Kastes de i vanlig søppel, kan miljøgiftene lekke ut. 

Mange farlige stoffer er forbudt i leker

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal kontinuerlig reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Innhold av farlige kjemikalier i leker er strengt regulert gjennom leketøyforskriften og ftalatreguleringen i REACH.

Det er et krav at leker ikke skal inneholde farlige kjemikalier i en slik mengde at de kan skade barnet under normal eller forventet bruk. Regelverket er spesielt strengt for leker til barn under tre år.

Noen farlige kjemikalier kan være tillatt i de delene av leken som ikke er tilgjengelige for barna.

Etterspør miljømerkede leker

Det finnes foreløpig ikke mange miljømerkede leker på markedet. Produkter som er merket med miljømerkene "EU-blomsten" eller "Svanemerket" er blant de miljømessig beste på markedet. Her finner du en oversikt over Svanemerkede leker.

Eldre, myknede plastleker kan inneholde ftalater og bør derfor ikke gjenbrukes.

Leker som inneholder batterier eller elektroniske komponenter skal ikke kastes i vanlig søppel, men leveres som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Alle leketøysbutikker som selger denne type leker, har plikt til å motta slikt avfall gratis.

Nettstedet Erdetfarlig.no gir deg også følgende råd:

 • Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.
 • Sjekk om leketøyet kan vaskes, og vask eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk – spesielt tøyleker og/eller leker som småbarn putter i munnen.
 • Unngå å kjøpe leker av gateselgere. Her har myndighetene liten oversikt. Det er større mulighet for at de inneholder farlige stoffer og at de er av dårlig kvalitet.
 • Vær også forsiktig når du kjøper leker på Internett. Unngå netthandel dersom du ikke er helt trygg på kvaliteten på varen og på nettstedet der du handler.
 • Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at leken overholder EUs krav. Alle leker skal være CE-merket.
 • Unngå å kjøpe leker av dårlig kvalitet eller kopiprodukter. Disse går ofte fort i stykker, og skaper store avfallsmengder.
 • Ta hensyn til anbefaling om alder, spesielt for barn under tre år.
 • Les og forhold deg til instruksjonerog sikkerhetsadvarsler på lekene.

Les mer om forskjellig slags leketøy hos Erdetfarlig.no