Tungt nedbrytbare tensider

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I dag er tungt nedbrytbare tensider forbudt i vaske- og skyllemidler.

Utslipp av tungt nedbrytbare tensider redusert

Bruken av DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC er redusert med 96 prosent siden 1995. I 2015 var utslippene mindre enn 0,4 tonn.

Tungt nedbrytbare tensider har tidligere vært brukt som myknere i tøyskyllemidler, hårbalsam, bilvoks, båtsparkel og gulvvoks. Tøymyknere var opprinnelig det største bruksområdet.

I 1992 var forbruket av de tre tensidene DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC ca. 770 tonn. Forbruket har blitt sterkt redusert, og den største reduksjonen skjedde før 1995.

Årsaken er først og fremst en kraftig reduksjon i bruken i tøyskyllemidler i tillegg til streng regulering av bruk av stoffene i vaskemidler.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Trenger mer kunnskap om tungt nedbrytbare tensider i norsk miljø

Tensider spres til miljøet med avløpsvannet. Her havner de stort sett i sedimenter og slam i elver, ferskvann og havneområder, hvor de i stor grad bindes til partikler.

Vi har lite informasjon om forekomst av tungt nedbrytbare tensider i miljøet i Norge i dag. Det antas at nivåene er lave da de brukes i svært liten grad. Nivåene var imidlertid høye mens stoffet var i utstrakt bruk, basert på beregninger gjort i forbindelse med en EU-risikovurdering av stoffene (EU 2002).

En nordisk studie fant i 2014 flere tensider i miljøet, og mest i sediment og avløpsslam. Dette viser at stoffene fortsatt er i bruk. Data for forbruk og omsetning av produkter er hentet fra produktregisteret.

DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC har alvorlige effekter

De tre tensidene DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC er tungt nedbrytbare i miljøet. Stoffene er meget giftige og har langtidsvirkning på vannlevende organismer og for sediment- og bunnlevende organismer.

De er også farlige å svelge, skadelige for øyne og irriterer hud.

Må oppfylle krav til nedbrytbarhet

DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC ble oppført på myndighetensprioritetsliste i 1997.Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

EUs vaskemiddelforordning innebærer at det er forbudt å bruke tensider som ikke oppfyller kravene til nedbrytbarhet i miljøet. I Norge er forordningen innarbeidet i Produktforskriften § 2-14.