Klorerte alkylbenzener (KAB)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Utslippene av KAB fra industrien er svært små. Utslippene fra industri i Norge er kraftig redusert siden 1990-tallet.

Lave utslipp av KAB

Utslippene av KAB fra industrien har blitt vesentlig redusert siden 1995, og har vært svært lave de siste årene. I 2015 var utslippet fra nikkelfabrikken i Kristiansand ca. 8 kilo.

Usikkerheten i utslippsmengdene er forholdsvis stor.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslippene av KAB havner i vann, hvor det er meget giftig for vannlevende organismer.

KAB har vært et lokalt miljøproblem

Nikkelfabrikken i Kristiansand er den eneste kjente kilden til industriutslipp av klorerte alkylbenzener (KAB) i Norge. Konsentrasjonen av KAB er bare målt i Kristiansandsfjorden, hvor det i 1980-årene ble funnet i sediment, fisk, blåskjell og krabber.

Målinger i et slamdeponi utført i den perioden viste at utslippet var sammensatt av mange typer klorerte alkylbenzener. Andre klorerte forbindelser var også tilstede i blandingen.

På grunn av store reduksjoner i utslippet fra fabrikken i 1990-årene, har forekomsten av KAB i miljøet blitt sterkt redusert.

KAB ansees ikke lenger som noe stort miljøproblem i Kristiansandsfjorden.

KAB har alvorlige effekter for miljø

KAB er en sammensatt gruppe av forbindelser. Stoffene er tungt nedbrytbare, mange av dem hoper seg opp i levende organismer og de er meget giftige i vann.

Industriutslippene reguleres gjennom utslippstillatelse

KAB ble oppført på myndighetenes prioritetsliste i 1997. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Utslippet av KAB fra industrien er regulert gjennom utslippstillatelse. Den aktuelle bedriften har drevet kontinuerlig oppfølging og utvikling av produksjonsprosessen med sikte på å minimalisere utslippet.