Oljeutslipp fra olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Olje- og gassproduksjon gir oljeutslipp til havet. Mesteparten kommer fra utslipp av såkalt produsert vann. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Produsert vann den viktigste kilden

Ved produksjon av olje og gass følger det normalt med vann opp fra reservoarene. Vannmengden fra hvert felt øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt for olje og gass. Flere av de store feltene på norsk sokkel er gamle, og her øker vannmengdene.

Vannet blir enten injisert tilbake i reservoarene eller renset og sluppet ut. Oljeinnholdet i vannet som slippes ut skal være så lavt som mulig, og ikke overstige 30 mikrogram per liter. I 2018 ble det sluppet ut 1487 tonn olje med produsert vann.  

Drenasjevann og fortrengningsvann

Utslipp av drenasjevann skjer når boredekk og andre områder hvor det kan være olje blir rengjort og spylt. Det forurensede vannet renses, og slippes ut i sjøen eller tas til land for rensing eller destruksjon.

Noen av de store betongplattformene har lagerceller for olje i skaftene, eller "bena", på plattformene. Fra lagercellene lastes oljen over på skip via en lastebøye. Det varierende oljenivået i lagercellene kompenseres med sjøvann for å oppnå et konstant væskenivå. Vannet som slippes ut fra lagercellene inneholder også noe olje. Dette kalles fortrengningsvann.

Økning i mengde utilsiktede oljeutslipp

I 2018 var det i alt 47 utilsiktede utslipp av olje på til sammen 37 kubikkmeter fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Antallet er likt som i 2017, men mengden har økt med 24 kubikkmeter.

Antall utslipp har vært ganske stabil de siste årene, mens mengdene som er sluppet ut varierer en god del.