Borevæsker

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

På norsk sokkel brukes det mest vannbaserte borevæsker.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Vannbaserte borevæsker

PLONOR-listen

En liste fra OSPAR over kjemikalier som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp. PLONOR = Pose Little Or No Risk to the Marine Environment.

Vannbaserte borevæsker er den typen borevæske det brukes størst mengde av på norsk sokkel. De består hovedsakelig av vann og komponenter som står på OSPARs PLONOR-liste.

Vannbaserte borevæsker anses å ha liten eller ingen negativ innvirkning på det marine miljøet utover nedslamming av bunnen. Operatørene må søke Miljødirektoratet om tillatelse til utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske. 

Oljebaserte borevæsker

Oljebaserte borevæsker brukes når de tekniske egenskapene til de vannbaserte borevæskene ikke er gode nok. Dette gjelder for en stor del i de dypeste delene av brønnene, eller i teknisk krevende brønner.

Borekaks

Utboret steinmasse fra brønnen.

Det er ikke lov å slippe ut borekaks med vedheng av oljebasert borevæske på mer enn 10 g/kg tørt stoff. Når oljebasert borevæske brukes, blir derfor kaks med vedheng av oljeholdig borevæske enten injisert eller fraktet til land for behandling. 

Martin Linge har gjennomført et pilotprosjekt med offshore rensing og deretter utslipp av kaks med vedheng av oljebasert borevæske. Equinor skal også i gang med et pilotprosjekt under produksjonsboring på Johan Svedrup. Flere operatører planlegger for fremtidig bruk av denne teknologien med påfølgende utslipp til sjø. 

Syntetiske borevæsker

Syntetiske borevæsker brukes i liten grad på norsk sokkel som et alternativ til oljebaserte borevæsker. Etter vedtak i OSPAR skal utslippene begrenses. Fra og med 2005 har ingen operatører på norsk sokkel hatt tillatelse til å slippe ut kaks med vedheng av syntetiske borevæsker.

Utslipp fra Lofoten og nordover

I forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten fra 2011 ble det gjort endringer på tidligere krav om at det ikke skal være utslipp av borekaks og borevæsker (med unntak av utslipp fra topphullet) i området. Det tillates nå utslipp av kaks i dette området.

Regulering av utslipp til sjø fra olje- og gassvirksomheten i forvaltningsplanområdet skal heretter skje på samme måte som i øvrige deler av norsk kontinentalsokkel.