Utilsiktede utslipp til sjø fra olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Olje- og gassvirksomhet innebærer en fare for akutt forurensning. Scenariene spenner fra full utblåsning av en brønn, til mindre uhellsutslipp.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utilsiktede utslipp av olje

I 2018 var det 47 akutte utslipp av olje, samme som året før. Fem av utslippene i 2018 var større enn en kubikkmeter, og det største var 12 kubikkmeter. Totalt volum olje fra akutte utslipp var 37 kubikkmeter, mot 12 kubikkmeter i 2017.

De høye oljeutslippene i 2007 skyldtes et oljeutslipp på Statfjordfeltet i desember og lekkasjer av masser i forbindelse med injeksjon av oljeholdig kaks på Visundfeltet.

Utilsiktede utslipp av kjemikalier og borevæsker

I 2018 var det i alt 128 akutte utslipp av kjemikalier. Det totale volumet som ble sluppet ut var 1026 kubikkmeter mot 915 kubikkmeter i 2017. I 2018 var 24 av utslippene over 1 kubikkmeter. Det største utslippet var 500 kubikkmeter kjemikalier fra et felt i Norskehavet.

Den store utslippstoppen i 2009 skyldtes en lekkasje av slurryfisert kaks fra en injeksjonsbrønn på feltet Veslefrikk. Dette utslippet utgjorde hele 97 prosent av det totale volumet det året. Ut fra en antagelse om at alt som var injisert i den aktuelle brønnen kunne ha lekket ut, ble utslippsmengden beregnet til 12 619 kubikkmeter kjemikalier. Utlekkingen hadde sannsynligvis pågått siden 1997, men hele utslippsvolumet er angitt for 2009. Dette er i henhold til vanlig praksis for akutte utslipp.

Hovedårsaken til de store utslippene i 2010 var en lekkasje fra en injeksjonsbrønn for kaks på Osebergfeltet. Sannsynligvis hadde utslippet pågått primært i 2008 og 2009, men ble oppdaget og rapportert i 2010.

Skal rapporteres

Alle utilsiktede utslipp over en liter skal rapporteres til Miljødirektoratet.