Sammenligninger med andre land

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

En rekke europeiske land produserer olje og gass og slipper ut olje og kjemikalier til Nordsjøen. Olje- og gassvirksomheten i disse landene fører også til betydelige utslipp av klimagasser og gasser med forsurende effekt. Norge er den største olje- og gassprodusenten blant disse landene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Vi har laget sammenstillinger som sammenligner utslippene fra de ulike landene. Sammenligningene gjelder: