Olje- og gassvirksomhet i norske havområder

Publisert av Miljødirektoratet

Olje- og gassproduksjonen i norske havområder har vokst kraftig siden 1970-årene. Oljeproduksjonen passerte en topp i 2000-2001, mens gassproduksjonen er forventet å holde seg relativt stabil de neste årene.  

Kartet viser olje- og gassfelt i drift i norske havområder. Du kan klikke på oljeplattformsymbolene og få opp informasjon om utslipp,  tillatelser, kontroller osv. Du kan også zoome i kartet og utforske andre deler av norsk sokkel nærmere.

Produksjonen flater ut 

Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble utlyst i april 1965, og den første brønnen ble boret i Nordsjøen sommeren 1966. I 1967 ble Balderfeltet påvist og i 1969 fant oljeselskapet Phillips Ekofiskfeltet, hvor den norske oljeproduksjonen begynte i 1971. Ekofisk er fortsatt et av de store feltene på norsk sokkel.

Etter starten i 1970-årene har olje- og gassproduksjonen vokst kraftig. Oljeproduksjonen passerte en topp i 2000/2001, mens gassproduksjonen er forventet å holde seg relativt stabil de neste årene.

I 2012 var Norge rangert som den sjuende største oljeeksportøren og den 14. største oljeprodusenten i verden. Samme år var Norge den tredje største gasseksportøren og den sjette største gassprodusenten i verden. 

Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Norsk sokkel deles inn i tre hovedområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Hvert område deles inn i blokker som kan tildeles oljeselskapene for leting og senere produksjon.

Olje- og gassvirksomheten fikk raskt et stort omfang i Nordsjøen. Utbyggingen av felter i Norskehavet har vært mer gradvis. Snøhvit er det første feltet som ble bygget ut i Barentshavet. Gassproduksjonen på Snøhvit startet høsten 2007. Goliat i Barentshavet ble påvist i 2000, og produksjonen startet i mars 2016. Goliat er verdens nordligste oljeproduksjonsfelt.

Nordsjøen er et såkalt modent område. Likevel er det gjort nye store funn de senere årene. Johan Sverdrup er det største av disse. Norskehavet og Barentshavet er mindre utforsket enn Nordsjøen og her er det store forventninger om nye funn.

Størstedelen av sokkelen er åpnet

Før konsesjonsrunder og blokktildeling må områdene åpnes for olje- og gassvirksomhet av Stortinget. I dag er størstedelen av sokkelen åpnet. Mange av de gjenstående områdene regnes som svært miljøfølsomme.

Kartet viser samtlige felt, funn, tildelte områder og områder som er åpnet for leting, samt samtlige utvinningstillatelser på norsk sokkel.