Filter
Laster...

Sjøfugl og sjøpattedyr

Klappmyss i Norskehavet

Klappmyssunge på is. Foto: Michael Poltermann

I dag er det rundt 80 000 klappmyss i Vesterisen. Dette er en kraftig nedgang siden midten av forrige århundre. Da var det i størrelsesorden 1,3 millioner klappmyss i dette havområdet.

Les mer om Klappmyss i Norskehavet

Krykkje i Norskehavet

Krykkje. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Hekkebestandene av krykkje på Runde og Sklinna har gått ned siden begynnelsen av 1980-tallet. Arten var borte som hekkefugl på Sklinna i perioden 2011-2017, men kom tilbake i 2018.

Les mer om Krykkje i Norskehavet

Lomvi i Norskehavet

Lomvi. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs norskekysten.

Les mer om Lomvi i Norskehavet

Lunde i Norskehavet

Lunde. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Hekkebestanden av lunde i Norskehavet har gått tilbake. Lunden krever rik tilgang på energirik fisk til ungene, spesielt tobis og sild, og hekkingen mislykkes ofte i år der disse uteblir.

Les mer om Lunde i Norskehavet

Toppskarv i Norskehavet

Toppskarv. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Hekkebestandene av toppskarv har utviklet seg forskjellig i de koloniene som overvåkes i Norskehavet. På Sklinna er bestanden i økning, mens den avtar på Runde.

Les mer om Toppskarv i Norskehavet

Ærfugl i Norskehavet

Ærfuglhunn på reir. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Hekkebestandene av ærfugl i Norskehavet har gått tilbake mange steder, først og fremst i Trondheimsfjorden og Vikna-området i Trøndelag.

Les mer om Ærfugl i Norskehavet