Filter
Laster...

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Norskehavet

Øyekorall, sjøtre og medusahode på Tautraryggen. Øyekorall og sjøtre er klassifisert som nær truet i Norskehavet. Foto: ©UWPhoto/Erling Svensen

Tilstanden for truede arter i Norskehavet har blitt noe bedre siden 2010. I 2015 er 10 av 34 arter vurdert som mindre truet. For blåhval og fire av åtte sjøfugler - alke, makrellterne, havhest og polarlomvi - har tilstanden blitt mer alvorlig. Resten av artene er plassert i samme kategori på rødlista som tidligere.

Les mer om Truede arter og naturtyper i Norskehavet