Filter
Laster...

Plankton

Biomasse av planteplankton i Norskehavet

Pterosperma moebii er et plankteplankton som finnes i Norskehavet. I store, åpne havområder er planteplankton den viktigste primærprodusenten. Planteplanktonet beites av hoppekreps, som igjen beites av fisk. Foto: Havforskningsinstituttet - Algelaboratoriet

Planteplankton er grunnlaget for det meste av livet i havet. Om vinteren er mengden planteplankton i Norskehavet svært lav. I løpet av våren og tidlig på sommeren øker den.

Les mer om Biomasse av planteplankton i Norskehavet

Artssammensetning av planteplankton i Norskehavet

Corethron criophilum. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

Hvilke grupper og arter av plankteplankton det er mest av i Norskehavet endrer seg både gjennom året, og fra år til år. Vi vet ikke nok enda til å si noe om eventuelle endringer over tid.

Les mer om Artssammensetning av planteplankton i Norskehavet

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

I Norskehavet og Den norske kyststrømmen skjer den årlige våroppblomstringen av alger normalt fra mars til midten av mai. Satellittbildene viser gjennomsnittlig fordeling av klorofyll-a (fargepigmentet som representer algekonsentrasjonen) i Norskehavet fra 1998 til 2015 for henholdsvis 22. mars, 15. april, 9. mai og 2. juni. Bildet lengst til høyre viser at klorofyll-a konsentrasjonene i kyststrømmen avtar igjen og er lavest tidlig i juni. Bilder: © Nansen senter for miljø og fjernmåling, basert på data fra ESA GlobColour.

Oppblomstring av planteplankton (alger) danner næringsgrunnlaget for produksjon av larver og yngel i havet, og tidspunktet for våroppblomstringen påvirker dermed hele den marine næringskjeden.

Les mer om Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

Varmekjære dyreplankton i Norskehavet

Mesocalanus tenuicornis er en varmekjær dyreplanktonart som er observert i Norskehavet. Foto: Havforskningsinstituttet.

Fra 2006 har dyreplanktonarter som tidligere var vanlige i Nordsjøen og lenger sør i økende grad blitt observert i Norskehavet. Etter noen år med en mulig nedgang i mengden varmekjære dyreplankton, ble det i 2017 igjen observert en økning. 

Les mer om Varmekjære dyreplankton i Norskehavet

Dyreplanktonbiomasse i Norskehavet

Bildet viser Calanus hyperboreus, som er den større fetteren til Calanus finmarchicus. Foto: Cecilie Broms

Dyreplankton er næringsgrunnlag for planktonspisende fisk, pattedyr og fugl. Observasjoner fra midten av 1990-årene viser at mengden dyreplankton nå er på vei opp igjen, etter en periode med nedgang.

Les mer om Dyreplanktonbiomasse i Norskehavet