Filter
Laster...

Menneskelig aktivitet

Fiskedødelighet i Norskehavet

Ringnotbåten MS Endre Dyrøy. Foto: Bjørnar Isaksen, Havforskningsinstituttet

Fiskebestandene i Norskehavet forvaltes i dag bærekraftig. Det er likevel nedgang i bestandene, noe som begynner å vises også på fiskedødelighetstrendene.

Les mer om Fiskedødelighet i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Draugen. Foto: Oljedirektoratet

For tiden er det aktivitet på 16 felt i Norskehavet. Dette medfører utslipp av oljeholdig vann som produseres sammen med oljen og gassen. De fleste feltene i Norskehavet er gassfelt og utslippet av produsert vann er lite i forhold til i Nordsjøen. For å kunne vurdere om utslippene fører til konsekvenser i økosystemene blir både havbunnen og vannmassene overvåket regelmessig.  

Les mer om Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet