Filter
Laster...

Havklima

Havforsuring i Norskehavet

Anthothela grandiflora er en av flere hornkoraller som kan være med å danne korallskog. Foto: Mareano 2013.

Verdens hav tar opp omtrent 25 prosent av de årlige menneskeskapte utslippene av CO2. Dette er et gode for oss mennesker fordi opptaket bremser den globale oppvarmingen, men for samtidig gir dette lavere pH-verdi og et surere hav. Det ser ut som pH-verdien synker raskere i deler av Norskehavet enn globalt.

Les mer om Havforsuring i Norskehavet

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Norskehavet

Svinøy utenfor Stadlandet - i et av Norges mest værharde og fryktede havområder - med Svinøy fyr. Foto: Steve M. Røyset

Målinger viser at sjøtemperaturen i Norskehavet er relativ høy, samtidig som mengden næringssalter (silikat) har hatt en nedgående trend på Gimsøysnittet. Denne trenden er ikke så tydelig på Svinøy-snittet. Sjøtemperatur og tilgang til visse næringssalter har blant annet betydning for sammensetningen av planktonsamfunnene i havområdene.

Les mer om Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Norskehavet

Transport av atlanterhavsvann inn i Norskehavet

Bølger som dette er ikke uvanlige i Norskehavet. Fra Statoils produksjonsskip Norne. Foto: Kenneth Haugland

Styrken av det innstrømmende atlanterhavsvannet påvirker sjøtemperaturen og tilførsel av næringssalter, larver og plankton inn i Norskehavet. Innstrømmingen påvirkes først og fremst av vindfeltene i Norskehavet og det nordlige Atlanterhavet.

Les mer om Transport av atlanterhavsvann inn i Norskehavet