Filter
Laster...

Miljøtilstanden i Norskehavet

God forvaltning av Norskehavet forutsetter at vi har kunnskap om miljøtilstanden. Det får vi gjennom systematisk miljøovervåking. Vi kan ikke overvåke alt. Overvåkingsgruppen for de norske havområdene har derfor valgt ut et sett indikatorer, som blant annet gir viktig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. Disse indikatorene utgjør hovedgrunnlaget for statusrapporten som utgis av Overvåkingsgruppen. Siste rapport er utgitt i mai 2019.

Norskehavet. Bilde: Havforskningsinstituttet