Filter
Laster...

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

Krykkje i fritt svev. Krykkja i Nordsjøen og Skagerrak er klassifisert som sterkt truet på den norske rødlista for arter. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de.

Antall truede arter i Nordsjøen og Skagerrak økte i perioden 2006-2015. I 2011 kom den første rødlista for naturtyper. Tre naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak er med på lista. 

Les mer om Truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak