Filter
Laster...

Plankton

Biomasse og produksjon av planteplankton i Skagerrak

Planteplanktonet Chaetoceros curvisetus. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

De ti siste årene har det vært en reduksjon i mengden planteplankton i Skagerrak. Årsaken er mest sannsynlig reduserte tilførsler av næringssalter til dette havområdet.

Les mer om Biomasse og produksjon av planteplankton i Skagerrak

Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen

Dyreplankton under mikroskopet. Foto: Havforskningsinstituttet

Høyere havtemperatur bidrar til å skyve utbredelsesområdet til flere dyreplanktonarter nordover, og overlevelsesevnen til mer varmekjære dyreplanktonarter har økt. Dette kan få følger for alle ledd i næringskjeden.

Les mer om Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen

I Nordsjøen og Skagerrak skjer den årlige våroppblomstringen av alger normalt fra februar og er over i midten av mai. Satellittbildene viser fordeling av klorofyll-a (fargepigmentet som representer algekonsentrasjonen) fra 1998 til 2015 for henholdsvis 18. februar, 22. mars, 23. april og 25. mai. Bildet lengst til høyre viser at det er redusert konsentrasjon av alger i store deler av havområdet i slutten av mai. Bilder: © Nansen senter for miljø og fjernmåling, basert på data fra ESA GlobColour.

Oppblomstring av planteplankton (alger) danner næringsgrunnlaget for produksjon av larver og yngel i havet, og tidspunktet for våroppblomstringen påvirker dermed hele den marine næringskjeden.

Les mer om Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen