Filter
Laster...

Menneskelig aktivitet

Fiskedødelighet i Nordsjøen

Sildefangst i Nordsjøen. Foto: Scanfishphoto

Fiskedødelighet angir hvor stor andel av fiskebestandene som blir fisket opp. I dag er tilstanden og utviklingen tilfredsstillende for de fleste fiskeartene det fiskes på i Nordsjøen. Også nordsjøtorsken har hatt en god utvikling de senere årene.

Les mer om Fiskedødelighet i Nordsjøen

Tilførsler av olje fra petrolumsinstallasjoner i Nordsjøen

Oljeplattform i Nordsjøen. Foto: Erik Christensen, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Totalt hadde 26 av oljefeltene i Nordsjøen utslipp av produsert vann i 2017. For å kunne vurdere om utslippene fører til konsekvenser i økosystemene, blir både havbunnen og vannmassene overvåket regelmessig. 

Les mer om Tilførsler av olje fra petrolumsinstallasjoner i Nordsjøen

Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen og Skagerrak

Sellafield. Foto: Tim_d, Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

Utslipp fra kjernekraftindustrien i Europa kan føres til norske havområder med havstrømmer. Tidligere har vi sett at økte utslipp av radioaktive stoffer i Storbritannia har påvirket nivåene av de samme radioaktive stoffene i havvann og tang i våre havområder. Utslipp fra norske forskningsreaktorer går via elver til Skagerrak. 

Les mer om Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen og Skagerrak

Utslipp av radioaktive stoffer fra olje og gass til Nordsjøen

Njord A i Nordsjøen. Foto: Tom Jervis, Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Olje- og gassutvinning i Nordsjøen fører til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer. Utslippene rapporteres til norske myndigheter. Det er behov for mer kunnskap om hvordan, og hvor mye, utslippene påvirker miljøet. 

Les mer om Utslipp av radioaktive stoffer fra olje og gass til Nordsjøen