Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Milde vintre og varme somre fra slutten av 1980-tallet har gitt en temperaturøkning i Nordsjøen og Skagerrak, men økningen har flatet noe ut det siste tiåret. 

Fakta om sjøtemperatur

Sjøtemperaturen har betydning for fysiske prosesser i vannmassene, inkludert omrøring i vannsøylen, noe som igjen har stor betydning for primærproduksjonen i havet. Sjøtemperaturen påvirker veksthastigheten hos blant annet dyreplankton og larver. Den har også betydning for utbredelsen av mange arter og kan påvirke artenes produktivitet.

I Nordsjøen og Skagerrak er det store naturlige svingninger i sjøtemperaturen gjennom året og mellom år. Klimaendringer vil påvirke temperaturen både i overflatevannet og i dypet.

Status og trend i Nordsjøen og Skagerrak

Temperaturutviklingen i Nordsjøen og Skagerrak og de tilhørende kystområdene har stort sett fulgt samme utvikling fra 1940-årene og fram til i dag. 1960- og 1970-årene var noe kaldere enn langtidsgjennomsnittet, mens en større oppvarming ble registrert fra slutten av 1980-årene.Temperaturen har stort sett vært høyere enn langtidsgjennomsnittet etter 1987. Dette skyldes både mildere vintre og varmere somre. Oppvarmingen har flatet noe ut de siste 10 årene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Sjøtemperaturen i Nordsjøen og Skagerrak er sterkt avhengig av utviklingen globalt, og spesielt i Atlanterhavet.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: